21.02.2019

Mida peab alustanud ettevõtja teadma ettevõtte finantside juhtimisest?

21. veebruaril 2019 kell 10.00-11.30 TalTech Mektory suures saalis aadressil Raja 15 Tallinnas.

Tallinna Ettevõtlusamet koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga kutsub osalema loengusarja "Ettevõtlusakadeemia 2019" seminaril 21. veebruaril 2019 kell 10.00-11.30 TalTech Mektory suures saalis aadressil Raja 15 Tallinnas.

Ettevõtlusakadeemia seminari Mida peab alustanud ettevõtja teadma ettevõtte finantside juhtimisest?“ lektor on Paavo Siimann, TalTech majandusteaduskonna ärikorralduse instituut

Paljud inimesed peavad ettevõtlusega alustamisel kõige keerulisemaks finantsvaldkonnast arusaamist. Samas tunnistavad nad, et lisaks toimivale äriideele ja entusiasmile on ettevõtluses õnnestumiseks vaja tunda ka numbreid. Sellel seminaril keskendume alustanud ettevõtja jaoks olulisematele finantsjuhtimise teemadele, sealhulgas: Mida on oluline teada ettevõtte finantseerimisel nii omaniku rahaga kui laenuga? Kuidas arvutada kasumiläve? Millal hakata sisse ostma raamatupidamisteenust? Miks ettevõte on kasumis, kuid raha pole? Millised on peamised ettevõtete pankrotistumise põhjused? Mida silmas pidada krediidimüügil? Milliseid numbreid igakuiselt analüüsida?

Paavo Siimannil on 12-aastane töökogemus Circle K Eesti ning AstraZeneca Baltikumi ja SRÜ-riikide finantsjuhina. Lisaks sellele on ta viimased 19 aastat õpetanud Tallinna Tehnikaülikooli tudengitele finantsaruandluse analüüsi. Paavo on oma teadmisi jaganud ka EASi alustava ettevõtja baaskoolituse ning ärimentorluse programmi raames. Paavo on õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis ning omandanud majandusarvestuse ökonomisti ning ärikorralduse magistri ja doktorikraadi. Ta on Eesti Ettevõtlike Noorte koja (JCI) ja Eesti Mentorite klubi liige. 

Seminar on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine

Registreerimisvorm

Lisainfo:   Krista Kink                          
Tallinna Ettevõtlusamet                            
E-post: krista.kink@tallinnlv.ee
Tel: 640 4225    

Helena Rozeik
Tallinna Tehnikaülikool
E-post: helena.rozeik@ttu.ee
Tel: 620 4102