19.04.2022

Mida teha, kui ostetud kaup või teenus ei ole kvaliteetne?

Kas Sul on juhtunud, et telefon keeldub Sinuga koostööst kuus kuud peale ostu või paar kuud peale autoremonti tõrgub auto liikumast? Selliseid olukordi juhtub sageli, erinevate kaupade ja teenuste puhul, mis omakorda tekitavad meelehärmi ja vaidlusi. Aga kellel on õigus ja kellel on süü, millised õigused ja kohutused tarbijale ning kauplejale tekivad?

On oluline teada, et kaupa või teenust müües vastutab kaupleja selle kvaliteedi eest kahe aasta jooksul alates tarbijale üleandmisest. Kui tarbija avastab puuduse, tuleb tal sellest kauplejat teavitada hiljemalt kahe kuu möödudes. Tarbijal tuleb esitada kauplejale kaebus eelkõige kirjalikult, millele kaupleja on kohustatud 15 päeva jooksul ka kirjalikult vastama. Kaupade puhul kehtib võlaõigusseaduses eeldus, et esimese aasta jooksul ilmnenud puudus oli olemas juba kauba üle andmisel tarbijale. Teenuse puhul kehtib sama eeldus kuue kuu kohta. Eeltoodud perioodide jooksul ilmnenud puuduse tekkepõhjuste kindlaks tegemine on kaupleja kohustus, kelle ülesanne on vajadusel ka ekspertiisi tellimine. Seega kauba puhul peale ühte aastat ja teenuse puhul peale kuute kuud ilmnenud puuduse tekkepõhjuse tõendamiskoormus on tarbijal.

Kui tarbijal ja kauplejal ei õnnestu vaidlust kokkuleppel lahendada, siis tarbijal on võimalus pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsevale komisjonile saab esitada avalduse e-posti aadressil avaldus@komisjon.ee.

Samuti on tarbijal ja kauplejal võimalus pöörduda nõu saamiseks ka Tallinna tarbijakaitse infopunkti Vabaduse väljak 7 I korrusel, kirjutades e-posti aadressile tarbijainfo@tallinnlv.ee või kaubandus@tallinnlv.ee, helistades telefonil 640 4232. Aitame kasulike nõuannetega!

Uudise rubriigid: