19.09.2017

Laste haigestumine

Kuidas lasteaed või lapsevanem peaks toimima, kui lapsel esinevad nakkushaigusele viitavad haigusnähud?

Niiske ja tuuline sügishooaeg on alanud ja kahjuks kaasneb sellega ka kurnav haigusteperiood. Et säästa oma peret, lasteaiakaaslasi ning rühma töötajaid, kordame üle meie lasteaia kodukorras olevad olulised reeglid.

Väljavõte kodukorrast:

3.Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

  • Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
  • Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat.
  • Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.
  • Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel.
  • Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

Terviseamet on koostanud põhjaliku juhendmaterjali, mida teha haigusnähtude puhul.

Täpsemalt saate sellest lugeda siit

Ärge unustage viibida palju värskes õhus ja tarbida rohkelt C-vitamiini!