27.08.2018

Mida toob 2018/19. õppeaasta Tallinnas

Tallinnas on 57 munitsipaalüldhariduskooli, kus hakkab 2018/19. õppeaastal õppima ligikaudu 44 200 õpilast. Taasavatakse mitu renoveeritud koolimaja, üks uus lasteaiahoone ja 126 mänguväljakut.

Täpsed õpilaste arvud selguvad 10. septembriks, kui koolid on andmed sisestanud EHIS-esse, kuid prognooside kohaselt astub esimestesse klassidesse 4300 last ning kümnendatesse 3400 õppurit. Tallinna lasteaedades käib ligikaudu 21 300 last Lasteaedades ja koolides töötab 5680 õpetajat, peale selle veel tugiõpetajad, direktorid ja teised haridustöötajad.

Linnas on kokku 196 munitsipaalharidusasutust, seal hulgas 126 lasteaeda ja –sõime, 57 üldhariduskooli ja 10 huvikooli, Tallinna Kopli Ametikool, Tallinna Õppenõustamiskeskus ja Tallinna Õpetajate Maja. 

Renoveeritud majade taasavamine

Õppeaasta alguses avatakse kaks renoveeritud koolimaja, üks juurdeehitis, üks vüimla ning üks uue lasteaiahoone.

 • Tallinna Pääsküla Kool ja Tallinna Nõmme Huvikool (üks korpus renoveeriti, ülejäänu on uus): 1. september 10.00 (uued nimed kehtivad 1. septembrist 2018, praegu on vastavalt gümnaasium ja noortemaja). 7. septembril kell 16 on avatud uste päev kogukonnale
 • Tallinna Pae Gümnaasium (juurdeehitis) – 3. september 11.00
 • Tallinna Prantsuse Lütseumi võimla (uus ehitis) – oktoobris, kooli sünnipäeval
 • Vanalinna Hariduskolleegium (Pühavaimu 8 – täpsustub
 • Pirita Kose Lasteaia uus, senisest suurem hoone avatakse 12. september 11.00

Koolide renoveerimiseks investeeris linn kokku 15,7 miljonit eurot (sh Pääsküla kooli ja Nõmme huvikooli hoone – 9,455 miljonit eurot, Prantsuse lütseumi võimlahoone 3,59 miljonit eurot, Pae gümnaasiumi juurdeehitus 1,32 miljonit eurot, VHK põhikooli hoone 1,337 miljonit eurot). Lasteaia uus hoone maksis 3,5 miljonit eurot.

Osa koole alustab õppeaastat tarkusepäeval, 1. septembril (laupäev), osa koole 3. septembril (esmaspäev). Esimesed koolipäevad

2018/19. õppeaasta prioriteedid

Tallinna Haridusameti üheks prioriteediks on juba mitu aastat olnud haridusasutustes muutunud õpikäsituse (MÕK) rakendamise toetamine.

Haridusamet teeb aktiivset koostööd Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooliga, et aidata õppeasutustel mõtestada muutunud õpikäsitust. Seejuures on olulised: 1) üldoskuste, sh õpioskuste kujundamine kujundamist (st, et õppijaid suunatakse seadma eesmärke, analüüsima oma õppimise protsessi, looma keskkonda õppimiseks); 2) õppimise planeerimise ja koostööoskuste arendamine nii õpetajatel kui ka õpilastel; 3) muutus hindamises nii, et see toetaks õppija arengut; 4) õppijate hariduslike erivajadustega arvestamine; 5) õppijate ja õppeainete omavaheline lõimimine ning seda soodustav õppepäev; 6) õppijate sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arendamine.

Õppeaasta prioriteedi rakendamiseks on haridusamet planeerinud toetavaid tegevusi ning ootab haridusjuhtide ja koolipere panustamist.

Õpikeskkonna arendamine

 • Tallinna Arte Gümnaasiumi renoveerimine – valmimas on renoveerimisprojekt, tööd algavad 2019/20. õa
 • Tallinna Tondi Põhikooli renoveerimine – algab septembris 2018
 • Tallinna Saksa Gümnaasiumi renoveerimine – algab algava õppeaasta II veerandil
 • Lasnamäe Põhikooli renoveerimine – projekteerimine algab aastal 2018, ehitus vahemikus 2020–2023
 • Järveotsa tee 33 uue lasteaia ehitus koostöös EASiga – valmimas on renoveerimise projekt, ehitustööd algavad 2018. aasta lõpus või 2019. alguses
 • Tallinna Huvikeskus Kullo saal – projekteerimine on lõppjärgus, ehitus algab 2018. aasta lõpus
 • Sitsi Lasteaia renoveerimine – ehitushanked on läbi viidud, tööd algavad septembris 2018
 • Tallinna Männikäbi Lasteaia renoveerimine – ehitushanked on läbi viidud, tööd algavad septembris 2018
 • Projekt „100 mänguväljakut Tallinna lasteaedadele“ – mänguväljakud avatakse vahemikus septembrist kuni novembrini, projekti kogumaksumus 1,2 miljonit eurot
 • Jalgrattaparklad koolide juurde, hanke maksumus 155 tuhat eurot
 • Täiendavad ruumid Tallinna Õppenõustamiskeskusele (TÕNK, Martsa 2): ruumid on valmis ja avatakse septembris, ehitus maksumus on 24 000 eurot
 • 2018. aastal said valmis Lasteaed Naeratuse ja Taime Lasteaia Lasteaedade fassaadide ja evakuatsioonitreppide remondid, käimas samad tööd on Lasteaias Mudila ja algamas Tallinna Kullatera Lasteaias
 • Euroopa Sotsiaalfondi vahenditega toetab riik koolide info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogiapõhiste õppevaralahenduste kasutamist („Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ elluviimiseks (muudetud haridus- ja teadusministri 11. mai 2018 käskkirjaga nr 197)“). Meetme raames eraldatakse Tallinna koolidele 1812 sülearvutit, 70 projektortahvlit ning 300 multimeedia arvutit, mille väärtus kokku on üle 2,13 miljoni euro (2 131 445,5) Seadmed jõuavad koolidesse sügisel. 

Erivajadustega laste toetamine 

Viimastel aastatel on Tallinnas hariduslike erivajadustega (HEV) laste arv üha kasvanud ning seetõttu ka vajadus hariduslike tugiteenuse järgi.

Linn avas 2017. aasta sügisel Tallinna Õppenõustamiskeskuse (TÕNK), kus 2,5-19-aastaseid lapsi ja noori abistavad logopeed, eripedagoog, psühholoog ja laste psühhiaater. TÕNK asub Lasnamäel (Martsa 2), Mustamäe filiaal on Tallinna Kadaka Põhikooli ruumides (E. Vilde tee 120), Kesklinna filiaal Tallinna Lasteaia Südameke ruumides (Saku 7), Nõmme filiaal Tallinna Lasteaia Kraavikrõll ruumides (Kraavi 10). Ette valmistatakse TÕNK filiaalide avamist Põhja-Tallinnas, Haaberstis ja Kristiines.

Sellest siiski veel ei piisa, vajalik HEV lapse toetamine ka koolis ning koolidel on vaja palgata senisest enam tugispetsialiste. 2018. aasta eelarvesse kavandas linn vahendeid 88 tugispetsialisti koha loomiseks koolidesse alates 1. augustist 2018, selleks eraldati 677 028 eurot.