05.04.2017

Mihhail Kõlvart ja Andres Pajula: palume GAG-ile töörahu

Gustav Adolfi Gümnaasiumi (GAG) laienemise vastaste põhjendamatud avalikud rünnakud kooli vastu on kestnud mitu kuud ja need häirivad koolipere igapäevatööd. Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti ning Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula sõnul vajab kool töörahu ning valimiskilbiks ei sobi.

„Avalik arutelu on demokraatlikus ühiskonnas loomulik, eriti mõistetav on, et enne valimisi tekib poliitilisi diskussioone erinevates valdkondades,“ sõnas Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart. „Linnavalitsuse tegevust võib arvustada, kuid kool peab saama normaalselt töötada – praeguses olukorras on see häiritud.“

„Mitu kuud kestnud avalikud süüdistused ühe huvigrupi poolt seoses GAG-i laienemisega on muutunud kõigi asjaosaliste jaoks kurnavaks, ennekõike kannatab selle tulemusel koolipere,“ rääkis Mihhail Kõlvart. „Kooli kollektiiv peab pidevalt meedia vahendusel lugema ja kuulma negatiivseid sõnumeid GAG-i kohta, mis ei ole objektiivsed.“

„Väited ja tegevused, mida huvigrupp kooli vastu kasutab, on küsitava väärtusega,“ ütles Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula. „Näiteks GAG-i lapsevanemate seas läbi viidud küsitluse tulemuste analüüsimisel selgus, et on toimunud andmetega manipuleerimine – 393 vastuhäält on andnud „troll“. Kahel korral on laienemise vastaste huvigrupp pöördunud kohtusse, kuid mõlemal juhul lükkas Tallinna Halduskohus kaebused tagasi. Praegu on vastaste poolt GAG-i ja MTÜ Gustav Adolfi Arenduskoda suhtes algatatud järelevalvemenetlus, kus süüks pannakse õigus- ja eetikanormide eiramist. Ajakirjanduses esitatakse arvutusi kooli õpilaste arvu kohta, mis ei vasta tõele. Selline käitumine mõjub negatiivselt kooli mainele.“

„Tänu sügisel avatavale värskelt renoveeritud majale paranevad GAG-i õppetingimused märkimisväärselt, sisuline õppetöö läheb uuele kvalitatiivsele tasemele, mis võimaldab rakendada kaasaegset muutunud õpikäsitlust,“ selgitas Andres Pajula. „Praeguste GAG-i õpilaste jaoks jäävad samaks kõik õpetajad ning klassikaaslased, teisest kuni kuuenda klassini uusi paralleelklasse ei moodustata. Kooli õpilaste arvu kasvamine hakkab toimuma igal aastal sujuvalt, 2017. aasta sügisel suureneb see vaid esimeste klasside laste võrra.“

„Selles, et ühe kooli nooremate ja vanemate klasside lapsed õpivad eraldi õppehoonetes, ei ole midagi tavatut,“ lisas Mihhail Kõlvart. „Sajanditevanuse GAG-i traditsioone kantakse edasi õpetajate ja õpilaste poolt ning kooli vaimsust ei saa lõhkuda, kui koolipere liikmed seda ise üleval hoiavad ja tähtsaks peavad. Küll aga mõjub kooli sisekliimale ja ühtsustundele halvasti süsteemne vastu töötamine. Loodan väga, et meil lõpuks tekib ühine arusaam GAG-i tulevikust ning mõistetakse, et oma vastutegevusega kahjustatakse nii oma laste kui ka kogu koolipere igapäevatööd ja arengut.“

Uudise rubriigid: