22.05.2019

Mihhail Kõlvart: mupo ja politsei peavad Pae turul ühiselt korra taastama

Munitsipaalpolitsei ja riiklik politsei peavad Pae turul ühiselt korra taastama, ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart täna.

Kõlvart osutas, et Pae turu piirkonnas on kohalikud elanikud rahulolematud alkohoolikute korrarikkumistega, mis on selge märk, et patrulle tuleb tihendada ja teha seda politsei ja munitsipaalpolitsei koostöös.

„Mõistagi on turvalisuse tagamine esmalt politsei ülesanne,“ ütles Kõlvart. „Kuid munitsipaalpolitsei saab aidata hoida sündmustel silma peal ja nende koostöös on see probleem lahendatav.“

Linnapea sõnul on linnaosa, politsei ja munitsipaalpolitsei probleemiga tõsisemalt tegelema hakanud, teinud koostööd ja peavad seda jätkama kuni kord püsivamalt saavutatakse. Praegu on patrullid piirkonnas regulaarsed.

„Samas on Pae korrarikkumised märk, et munitsipaalpolitsei vajab riiklikul tasemel suuremate õiguste ja volituste andmist, sealhulgas õigust kasutada korra tagamiseks erivahendeid – see kõik on linnaelanike huvides,“ lisas Kõlvart.

Rajamisel on ka Pae promenaad, mis muudab ala paremini jälgitavaks ja turvalisemaks.