28.03.2021

Millal tohib Pirita koduaedades lõket teha?

Põletuspäevad on Pirital 1. ja 2. mail ning 15. ja 16. mail.

Nendel päevadel tohivad piritalased koduaias põletada lõigatud puuoksi ja värvimata puitu. Keelatud on põletada mis tahes jäätmeid, ka aia hooldamisel tekkinud biolagunevaid jäätmeid nagu kokkuriisutud lehed, okkad ja kulu, sest nende põletamine tekitab paksu tumedat ebameeldiva lõhnaga suitsu, mis sisaldab mürgiseid ühendeid.

Ohutus ennekõike
Puuokste põletamiseks tuleb leida sobiv koht ja enne lõkke tegemist vaadata ka ilma, see tähendab, et ilm peab olema tuulevaikne. Samuti peab arvestama lõkkest lenduda võivate sädemetega. Tule tegemise koht peab olema vähemalt 15 meetri kaugusel ehitisest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast.  Tuld ei tohi valveta jätta ja kindlasti peavad lõkke kõrvalolema vajalikud vahendid tule võimaliku leviku peatamiseks. 

Aiajäätmed komposteeri või vii jäätmejaame
Aia- ja haljastusjäätmed saab kompostida või viia jäätmejaama. Tallinlastelt võetakse iga päev tasuta vastu kuni kuus sajaliitrist kotitäit aia- ja haljastusjäätmeid. Rohkem infot www.jaatmejaam.ee.
Ebaseaduslikust lõkketegemisest anda teada mupo abitelefonile 14410.

Uudise rubriigid: