01.09.2015

Millest sõltub, kas idee hakkab tööle või mitte?

Tallinna Ettevõtlusamet koostöös Tartu Ülikooli Tallinna esindusega kutsub osalema loengusarja "Majandusakadeemia 2015" loengus 10. septembril 2015 kell 10.00-12.00 TÜ Tallinna esinduses, Teatri väljak 3.

Majandusakadeemia 2015 loengu "Millest sõltub, kas idee hakkab tööle või mitte?" lektoriks on Erik Puura.

Oma loengut tutvustab Erik Puura nii:

Alates 1999. aastast, kui pöördusin tagasi KTH-st Stockholmis keemiatehnika doktorikraadiga, olen Eestis töötanud nii teadlasena, tehnosiirde ametnikuna, ülikooli tehnoloogiainstituudi ülesehitaja ja direktorina kui arendusprorektorina. Analüüsin kogu oma senist praktikat, illustreerides seda arvukate näidetega nii ülikooli arendusportfellist kui mujalt maailmast. Tulemused on ehk üllatavad - ettevõtluse arendamise ja ettevõtluskoostöö kitsaskohad tunduvad olevat hoopis mujal, kui seal, kus tavapäraselt arvame...

Erik Puura on Tartu Ülikooli arendusprorektor, geoloog ja  keskkonnateadlane. Töötanud TÜ Tehnoloogiainstituudi direktori ning ettevõtlussuhete ja innovatsiooni juhina.

Registreerimine loengule on lõppenud, kohad on täis.

Alates 2015/2016. õppeaastast saavad kõik, kes on osalenud vähemalt kuuel majandusakadeemia loengul Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse.

Lisainfo:      

Krista Kink                            
Tallinna Ettevõtlusamet                            
E-post: krista.kink@tallinnlv.ee                            
Tel: 640 4225            

Aire Luts-Vähejaus                           
Tartu Ülikooli Tallinna esindus                                 
E-post: aire.luts-vahejaus@ut.ee                                       
Tel: 737 6604            

„Majandusakadeemia 2015“ on majandusalaseid teadustöid tutvustav teemahommikuformaadis loengust ja arutelust koosnev sari. Sarja eesmärgiks on tutvustada majandusalaseid teadusuuringuid ning näidata nende toetavat ja abistavat rolli majanduskeskkonna, ettevõtluse ja ettevõtlusoskuste arendamisel. 

Uuringuid tutvustavatele ettekannetele ja neile järgnevate arutelude keskseks teemaks on nende võimalik mõju ettevõtlusele, kuulajate majandusalaste teadmiste avardamise kaudu ettevõtlusoskuste parandamine ning teadmistepõhise ettevõtluskeskkonna arenemise ja innovaatiliste lahenduste rakendamise toetamine. Uuringute ja teadustööde tulemuste tutvustamisega avalikkusele soovime arendada diskussiooni erinevate osapoolte vahel.