29.02.2016

Ministeerium avaldas juhendi „Annetamine ja ebamõistlikud rahastamispraktikad üldhariduskoolides“

Haridus- ja Teadusministeerium avaldas täna, 29. veebruaril 2016 juhendi „Annetamine ja ebamõistlikud rahastamispraktikad üldhariduskoolides“.

Juhendmaterjal toob välja olulisemad põhimõtted, millest lähtuda koolides lapsevanemate raha kaasamisel ja õpilastele tasuliste tegevuste kavandamisel.

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi sõnul on väga teretulnud, kui kodanikud ja sealhulgas lapsevanemad vabatahtlikult koolidele annetavad. „Vabatahtlik annetamine väärib ainult tunnustamist, kuid samal ajal kohustab põhiseadus meid tagama kvaliteetse tasuta hariduse kättesaadavuse. Ei tohi tekkida ega taluda olukorda, kus lapsevanemaid survestatakse munitsipaalkoolis õppimise eest raha maksma. Riigikoolides vastutab riik ja munitsipaalkoolides omavalitsus selle eest, et seda põhiseaduslikku printsiipi jälgitaks,“ sõnas minister.

Juhendis on lahti kirjutatud eri osapoolte vastutus kooli õppekava ellu viimisel ning rahastamisel. Üldhariduskooli kohustuslik haridus peab olema lapsele tasuta ning selle peab garanteerima koolipidaja (munitsipaalkoolis omavalitsus ning riigikoolis riik). Samuti on juhendis rõhutatud, et koolid ning omavalitsused peavad üldhariduskoolides annetusi kogudes jälgima annetuste kogumise head tava

Haridus- ja Teadusministeeriumi juhendmaterjal „Annetamine ja ebamõistlikud rahastamispraktikad üldhariduskoolides“

 

Lisainfo ja -materjalid

 

Allikas: Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleht

Uudise rubriigid: