03.10.2016

Moodne õppimine- tahvelarvutid rühmas!

Tänapäeva kiirelt arenevas ühiskonnas on aina enam kasutusel nutivahendeid ja seda ka eelkooliealiste laste seas. Alati aga ei osata kasutada selle võimaluse parimat külge- arendada last läbi nutivahendi.

Tallinna Lasteaia Karikakar neli rühma- JAANUAR, JUUNI, OKTOOBER ja DETSEMBER proovisid õppetöös midagi uut ja katsetasid tahvelarvuteid. Rühma kasutada oli 12 tahvelarvutit, mida jagati paarilisega ja nii sukelduti huvitavasse digimaailma. Õpetajad olid ette valmistanud tegevused, mida  üheskoos nutivahenditega läbi viia.

OKTOOBRI rühm lõimis omavahel liikumise ning kunsti õues GPS-kunsti tehes. Lapsed olid väga haaratud ekraanil jooksvast täpikesest, mis nende endi liikumist näitas. Liiguti sik-sakis, ringis, edasi-tagasi joostes ning igas tahvelarvutis moodustus erinev kujund. Hiljem said lapsed oma kujundeid näha ning koos arutati, mida nende kujund meenutab. Õpetaja oli ka koostanud küsimustiku, millele lapsed said läbi nutivahendite vastata, samal ajal ekraanilt vaadates, kuidas nende võistkonna märk edasi liigub. Milline võistkond õigemini vastas, seda kaugemale liikus ekraanil ka võistkonna märk.

JAANUAR ning JUUNI kasutasid tahvelarvuteid tubasteks tegevusteks ning eelkõige lõimiti keelt ja kõne ning matemaatikat. Erinevate rakenduste kaudu said lapsed võistelda arvutamises teatud aja jooksul, numbrite järjestikuses ühendamises ja ka näiteks kirjaharjutustes, kus oli võimalik ekraanile joonistada tähti ning numbreid. Vahepalana said lapsed ise muusikat teha ja seda ikka nutivahendite abil.

DETSEMBRI rühmas käivad õige pisikesed lapsed ning nemad said kätt harjutada ekraanil joonistades. Lapsed oli väga elevil ning said proovida erinevate värvidega moodustada erinevaid kujundeid.

Kindlasti tahame veel nutivahendeid kasutades õppetegevusi rikastada. Lapsed on väga huvitatud sellistest tegevustest ja see jääb neile pikaks ajaks meelde.

 Järgmine kord loodame kaasata juba kogu maja.

 

Oktoobri rühma õpetaja Triin