02.12.2019

Mõttespordi olümpiaad

Üleriigilise mõttespordi olümpiaadi raames toimusid koolis 25. ja 26. novembril kabe- ja malevõistlused. Ürituse eesmärk oli populariseerida mõttesporti koolinoorte seas ja olümpiaadil said osaleda kõik õpilased Eesti koolidest kolmes erinevas vanusegrupis: algkool (1.-4. klass), põhikool (5-9. klass) ning gümnaasium (10.-12. klass). Võistlused toimusid vint.ee keskkonnas.

Meie koolist osales malevõistlusel algkoolist 2 õpilast ja põhikoolist 9 õpilast, kabevõistlusel - 11 põhikooli õpilast. Kabevõistlus koosnes 7- st mängust ja malevõistlus 11- st mängust.​ Meie õpilased said olümpiaadist osa võtta, kasutades kooli arvutiklassi.

Algkooli tulemused malevõistluses 2019/2020 õppeaastal

Põhikooli tulemused malevõistluses 2019/2020 õppeaastal

Põhikooli tulemused kabevõistluses 2019/2020 õppeaastal

Meie kool sai malevõistluse I etapis põhikooli vanusegrupis 1.koha. Kokku tuleb neli etappi. Järgmine etapp toimub jaanuaris. Soovime meie õpilastele edu!

Mõttespordi olümpiaadi korraldajad on Eesti Mõttespordi Liit, Eesti mõttespordi portaal Vint.ee, Eesti Kabeliit, Eesti Maleliit, Eesti Renjuliit.