07.01.2022

Mudil on õppiv lasteaed

2021. aasta kokkuvõtet tehes ilmnes, et möödunud aasta oli Tallinna Lasteaed Mudila personali jaoks päris aktiivne õppimise ja enesearendamise aeg. Seega võime auga öelda, et oleme tõesti õppiv organisatsioon. Lisaks lühiajalistele koolitustele võiks eraldi välja tuua mõned pikemaajalised ja olulisemad:
1) 2 töötajat osalesid 17.05.-16.12.21 Tallinna Haridusameti juhtide järelkasvu programmis.
2) 2 töötajat õppisid Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli töökohapõhises tasemeõppes 5.11.20-5.11.21 ja lõpetades said eluaegse laspsehoidja kutse tase 4.
3) 3 töötajat õppisid 10.01.-14.12.21 Tallinna Ülikooli  koolitusel „Innovatsioonilabor - robootika ja MATIK vahendite lõimimine alus- ja alghariduses“.
4) 2 töötajat õpivad 13.09.21-07.02.22 Tallinna Ülikooli koolitusel „ Erivajadusega lapse toetamine sobitusrühmas. Iga laps on kaasatud“ (154 t).
5) Kõik pedagoogid osalesid 16.03.-10.12.21 Riigi Tugiteenuste e-struktuurüksuste fondi toel lasteaia väärtuste arendamise projekti koolitustel “Mudila Lasteaia organisatsioonikultuuri tugevdamine läbi väärtuspõhise tegutsemise”.
6) 1 töötaja lõpetas Tallinna Ülikooli alushariduse pedagoogi õppekava bakalaureuse kraadiga.
7) 1 töötaja õpib Tallinna Ülikoolis II kursusel alushariduse pedagoogiks.
8) 1 töötaja õpib Tallinna Ülikoolis I kursusel eripedagoogiks.