11.01.2022

Mudilaste Mõttemeeskond - viis aastat tähelendu

Haridusruumis räägitakse palju MÕK-st ehk siis muutuvast õpikäsitlusest. MÕK algab juba lasteaiast ja parimad kaasarääkijad ning innovaatorid on ikka lapsed ise.

Teame hästi, et saada Õnnelikuks Õppijaks, on vaja lastele anda võimalus juba lasteaias, sest just siin anname kaasa esmased oskused esineda, arvamust avaldada, kokkuleppeid sõlmida, ise organiseerida, läbiviija tegevusi ning ka vastutada.

Juba viis aastat, kord kuus, istuvad direktor ja õppealajuhataja koos Mudilaste Mõttemeeskonnaga (MMM) saalis mattidel, krõbistavad küpsist, puuvilju ja joovad morssi. Sellises mõnusas meeleolus arutletakse tähtsaid asju, lastakse loovusel ja fantaasial voolata. Iga koosolemine on erinevate teemakäsitlustega.

Meie Mõttemeeskonda kuuluvad sellel aastal kümme 6-7a.last, kes arutlevad juhtkonnaga erinevatel teemadel ja vahel koguvad häid mõtteid ka oma rühmakaaslastelt ning annavad edasi  saadud infot. Kõik toredad ettepanekud saavad paberile kirja pandud ikka nii, et näiteks Jakobi mõte ja Griti ettepanek. Seda selleks, et tunnustada nende mõtteid ja tõsta enesehinnangut.

Iga mõttemeeskonna liige kannab uhkusega MMM märki ja teab kokkulepitud reegleid. Lapsed ja juhtkond ootavad neid kokkusaamisi, sest rääkida on ju nii palju. Suured inimesed mõtlevad vahel liialt ühekülgselt, aga kui me paneme pead kokku ja laseme mõtted lendu, muutub iga ettevõtmine väärtuslikumaks ja omanäolisemaks. Tänu Mudilaste Meeskonnale on nii mõnigi üritus või tegu saanud alguse just laste soovist ja mõtetest.

 Peame väga oluliseks laste kaasamist lasteaia ellu. Kui koolis on Õpilasesindused, siis meil on Mudilaste Mõttemeeskond!

 

Allikas: Tallinna Sikupilli Lasteaed

Uudise rubriigid: