15.04.2021

Mul on hea meel teile teatada, et esimese haiguspäeva toetuse taotlemine on juba avatud.

Meenutuseks: Tallinna linn maksab tallinlastele esimese haiguspäeva eest toetust 30 eurot, hüvitise taotlusi saab esitada tänasest linna e-teeninduses pärast seda, kui haigusleht on haigekassa poolt lõpetatud ja haigekassa on teostanud väljamakse. Esimese haiguspäeva toetust saab küsida tagasiulatuvalt alates 25. märtsist väljastatud haiguslehe alusel.

Selleks, et vähendada inimeste haigena tööl käimise riski ja töötajate omavastutust ning seeläbi piirata COVID-19 haiguse levikut muudeti üleriigiliselt haiguslehtede hüvitamise korda ajavahemikuks 01.01.2021 – 30.04.2021.
Kui tööandja maksab hüvitist teisest viienda päevani ning haigekassa maksab hüvitist alates kuuendast päevast, siis esimene haiguspäev jäeti üleriigiliselt töötaja omavastutuseks, Tallinna linn aga otsustas kompenseerida ka selle. Esialgse plaani järgi makstakse esimese haiguspäeva eest tallinlastele toetust 2021. aasta aprilli lõpuni, vajadusel meedet pikendatakse.

Arvestades kõrget nakatumisriski, palutakse kasutada e-teenindust: https://taotlen.tallinn.ee/haiguspaev .
Kui see ei ole võimalik, saab taotluse esitada ka elukohajärgse linnaosa valitsuse teenindussaalis.
Avatud või veel pooleliolevale haiguslehe alusel taotlust esitada ei saa. Süsteem kontrollib taotleja elukoha andmeid rahvastikuregistrist ja töövõimetuslehe andmeid haigekassa infosüsteemist ning seejärel maksab linn hüvitise välja.

Püsige terved!

Lugupidamisega
Mustamäe linnaosa vanem

Uudise rubriigid: