01.06.2017

Munitsipaalpolitsei Ameti juht: Prügi-Uberi tegevus on vastutustundetu, seadustega vastuolus ja karistatav

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja Aivar Toompere sõnul on Prügi-Uberi tegevus vastutustundetu, seadustega vastuolus ja karistatav.

„Meie ametnikud on instrueeritud kui nad märkavad, et linnavalitsuse juurde ladustatakse kahtlaseid esemeid või kotte.  Koheselt kutsutakse kohale politsei,“ ütles Toompere. „Kuna tegemist on ebaseadusliku tegevusega, siis puudub meil igasugune kindlus,  et nendes pakendites ei või peituda midagi sellist, mis on ohuks inimeste elule või tervisele. Linnas liiklejale tähendab see koheselt aga seda, et liiklus kesklinnas saab olema väga tugevalt häiritud.“  

Toompere sõnul on ebaseaduslik jäätmekäitlemine keelatud ja karistatav: „Vastavalt Tallinna jäätmehoolduseeskirjale saame me aga vastutusele võtta nii jäätmevaldaja, kes annab oma jäätmed üle jäätmeluba mitte omavale käitlejale kui ka ebaseadusliku käitleja. Meile teada olevalt jäätmeluba Prügi-Uberil pole. Trahv ebaseadusliku jäätmekäitlemise eest on juriidilisele isikule 20 000 eurot ja füüsilisele isikule 800 eurot. Prügi-Uber peaks selle peale sügavalt mõtlema, millisesse olukorda ta oma aktsiooniga Nõmme inimesed seab.“

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet kutsub kõiki Nõmme elanikke seaduskuulekale ja mõistlikule käitumisele ning mitte kaasa minema emotsionaalsete, tormakate ja läbi mõtlemata aktsioonidega.