27.06.2018

Mupo hakkab homme väljastama velotaksode teenindajakaarte

Alates homsest hakkab Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet väljastama velotaksode juhtidele teenindajakaarte.

Avaldusi võetakse vastu mupo peakontoris Paldiski mnt 48a, teenindajakaardi taotlus vormistatakse kohapeal. Taotluse esitamiseks kaasa võtta  mistahes mootorsõiduki juhtimise õigust tõendav dokument ja isikut tõendav dokument. Enne avalduse esitamist tuleb ära tasuda riigilõiv. Sellekohase info leiate mupo kodulehelt: https://www.tallinn.ee/est/munitsipaalpolitsei/Taksokontrollialased-oigusaktid-2 . Samast on leitav ka velotaksojuhi meelespea, kus lihtsalt ja selgelt on sõnastatud velotaksojuhile esitatavad põhinõuded ja teenuse tarbijale info, mida ta enne velotaksosse istumist kontrollima peaks.

 

Taotluse esitaja peab omama mistahes mootorsõiduki õigust tõendavat dokumenti ja peab taotluse esitaja olema vähemalt 18 aastane.

 

1. juulil jõustub määrus, millega reguleeritakse tasulise teenuse osutamine jalgrattaga: Jalgratta, lõbusõidurongi ja loomveoki kasutamine tasulisel sõitjateveol Tallinnas (Vastu võetud 31.05.2018 nr 11; jõustumine 01.07.2018). Määruses on ära toodud oluline informatsioon, mis puudutab teenindajakaardile ja selle taotlejale esitatavad nõuded ning selle andmise ja andmisest keeldumise alused. Ära on toodud ka jalgrattale/velotaksole, lõbusõidurongile ja loomveokile esitatavad nõuded; juhi kohustused sõitjateveolning sõitja õigused-kohustused.

 

NB! Erakorraliselt 29.06.2018 avalduste vastuvõttu ei toimu.