12.02.2019

Mupo ootab oma toredasse kollektiivi nelja patrulli ja valveosakonna inspektorit

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti tegevusvaldkondadeks on osalemine avaliku korra tagamisel, järelevalve teostamine linnavolikogu poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle, häiritud liikluse korral ajutine liikluse reguleerimine ja sisevalve üksuse ülesannete täitmine Tallinna haldusterritooriumil

 Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet otsib oma meeskonda

 

Patrulli- ja valveosakonna INSPEKTOREID (4 ametikohta)

 Peamised tööülesanded:

 • järelevalve teostamine ameti pädevusse kuuluvate Tallinna õigusaktide ning eriseadustes sätestatud nõuete täitmise üle Tallinna linna haldusterritooriumil;
 • selgitustöö ning linna õigusaktidega kehtestatud nõudmiste tutvustamine;
 • väärtegude menetlemine linnavalitsuse kui kohtuvälise menetleja nimel ja volitusel;
 • häiritud liikluse korral ajutine liikluse reguleerimine;
 • osalemine järelevalvealastes operatsioonides.

 

 

Edukalt kandidaadilt eeldame:

 • vähemalt keskharidust;
 • eesti keele oskust C1 tasemel ning ühe võõrkeele oskust suhtlustasandil;
 • ausat ja eetilist mõttemaailma ning käitumist;
 • head suhtlemis- ja väljendusoskust;
 • autojuhiloa olemasolu ja vähemalt kaheaastast sõidukogemust.
 • võimet ja tahet töötada pingeolukorras ning kohaneda kiiresti muutuvates tingimustes;

 

Kasuks tuleb:

 • korrakaitsevaldkonna töökogemus ning haridus;
 • väärteomenetluste läbiviimise kogemus;
 • liikluse reguleerija III taseme tunnistus.

 

Pakume:

eneseteostust toetavas ja arenevas meeskonnas, õppimis- ja arenemisvõimalusi, püsivat töötasu, 35 päevast põhipuhkust, tööülesannet täitmiseks vajalikku väljaõpet ja vormiriietust.

Põhipalka kuni 1200 eurot kuus, millele lisanduvad seadusest tulenevad tasud öötöö ja riiklikel pühadel töötamise eest.

Kandidaatidel palume esitada hiljemalt 28. veebruariks 2019:
elulookirjeldus (CV).
e-postile margit.staub@tallinnlv.ee

 Lisainformatsioon Margit Štaub, margit.staub@tallinnlv.ee, telefon  661 9874