28.12.2017

Mupo pakub tööd Patrulli- ja valveosakonna piletikontrolli grupi INSPEKTORILE

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti tegevusvaldkondadeks on osalemine avaliku korra tagamisel, järelevalve teostamine linnavolikogu poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle, häiritud liikluse korral ajutine liikluse reguleerimine ja sisevalve üksuse ülesannete täitmine Tallinna haldusterritooriumil

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet otsib oma meeskonda

Patrulli- ja valveosakonna piletikontrolli grupi INSPEKTORIT

Peamised tööülesanded:

 • järelevalve teostamine ameti pädevusse kuuluvate linnavolikogu poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle, eelkõige ühistranspordis reisijate sõiduõiguse olemasolu kontrollimine;
 • selgitustöö ning linna õigusaktidega kehtestatud nõudmiste tutvustamine;
 • väärtegude menetlemine linnavalitsuse kui kohtuvälise menetleja nimel ja volitusel;
  • häiritud liikluse korral ajutine liikluse reguleerimine.

 Edukalt kandidaadilt eeldame:

 • vähemalt keskharidust;
 • eesti keele oskust kõrgtasemel ning ühe võõrkeele oskust kesktasemel;
 • ausat ja eetilist mõttemaailma ning käitumist;
 • head suhtlemis- ja väljendusoskust;
 • võimet ja tahet töötada pingeolukorras ning kohaneda kiiresti muutuvates tingimustes;
 • autojuhiloa olemasolu ja vähemalt kaheaastast sõidukogemust.

 Kasuks tuleb:

 • varasem sisejulgeoleku valdkonna töökogemus;
 • väärteomenetluste läbiviimise kogemus.

Pakume:

Eneseteostust toetavas ja arenevas meeskonnas, õppimis- ja arenemisvõimalusi, püsivat töötasu, põhipuhkust 35 kalendripäeva, vormiriietust ning tööd graafiku alusel.

Põhipalka alates: 1150 eurot kuus

Kandidaatidel palume esitada hiljemalt 20. jaanuariks 2018:
motiveeritud avaldus (lisada märgusõna „piletikontroll“)
elulookirjeldus (CV).
e-postile margit.staub@tallinnlv.ee

Lisainformatsioon Margit Štaub, margit.staub@tallinnlv.ee, telefon  661 9874