21.06.2021

Mustakivi tee läbimurre läheb taas avalikule arutelule

Alates 1. juulist kuni 2. augustini on võimalik tutvuda Mustakivi tee pikenduse rajamise keskkonnamõju hindamise programmiga. KMH programmi avalik arutelu toimub Pirital 5. augustil kell 17.30 Pirita majandusgümnaasiumis (Metsavahi tee 19).

„Juba mitukümmend aastat on Tallinnal olnud plaan rajada 1,2-kilomeetrine Mustakivi tee pikendus,Narva maanteeja Kose tee vaheline lõik, mis on Lasnamäe linnaosast algav avalikult kasutatav jaotustänav kuni Kose teeni Pirita linnaosas. Tänavu jaanuaris algatas linna keskkonna- ja kommunaalamet Mustakivi tee pikenduse rajamisega kaasnevate mõjude välja selgitamiseks keskkonnamõju hindamise(KMH). Alates 1. juulist ootab amet keskkonnamõju hindamise programmile linlaste tagasisidet kuu aja jooksul, misjärel toimub dokumendi avalik arutelu,” sedastas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.Avalikule väljapanekule esitatud programm annab kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimaluste lühikirjelduse, näitab ära eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju, eeldatavad mõjuallikad, mõjuala suuruse ning mõjutatavad keskkonnaelemendid.
Uus lähenemine
„Mustakivi tee pikendus tuleb klindiastangu juures projekteerida osaliselt sillana, et võimalikult palju säilitada kaitsealust metsa ning loomad saaksid liikuda tee alt läbi. Sillana tuleb tee kavandada ka üle Varsaallika ja Katleri oja, et loomad saaksid liikuda piki ojakaldaid,” viitas Liinat programmile. Samuti tõi ta esile, et programm näeb ette jalakäijatest eraldatud jalgrattateede rajamise lähtudes Tallinna rattastrateegiast. Programmis on täpsustatud paljud muudki teemad nagu liiklusprognoos, müra, õhukvaliteet jne.
Tee projekteerimise üle otsustab Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet, kes väljastab projekteerimistingimused. Ehitusloa annab Tallinna linnaplaneerimise amet ja keskkonnamõju hindab AS Kobras.
KMH programmiga on võimalik tutvuda 1. juulist 2. augustini Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti veebilehel https://www.tallinn.ee/est/Teade-Mustakivi-tee-pikenduse-rajamise-keskkonnamoju-hindamise-programmi-avalikustamine ning keskkonna- ja kommunaalametis Harju 13.
Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KMH programmi kohta saab esitada avaliku väljapaneku jooksul kirjalikult Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti aadressil Mündi 2, 15197, Tallinn või e-posti aadressil kommunaal@tallinnlv.ee.

KMH programmi avalik arutelu toimub 4. augustil kell 17.30 Tallinna Läänemere gümnaasiumis (Vormsi 3) ja 5. augustil kell 17.30 Pirita majandusgümnaasiumis (Metsavahi tee 19). 

Uudise rubriigid: