13.04.2021

Mustamäe Linnaosa Valitsus taotleb rohelise kontori sertifikaati

Rohelise maailmavaate eest mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes: Mustamäe Linnaosa Valitsus ja kultuurikeskus Kaja, mis paiknevad ühes hoones Vilde tee 118, hakkavad taotlema Rohelise Kontori tunnistust.

„Tegevused seoses Rohelise Kontoriga võib jagada kaheks: esiteks keskkonnajuhtimissüsteemi välja töötamine ja dokumenteerimine ning teiseks väga konkreetsed muudatused, mis eelnevast johtuvad,“ selgitas Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats. Ta jätkas: „Linnosavalitsuses on moodustatud initsiatiivgrupp, kes tegeleb nii uute põhimõtete paika loksutamise kui nende juurutamisega igapäevaellu.“

Euroopa Roheliseks Kontori süsteem sätestab kokku 11 põhimõtet, mis käsitlevad nii juhtimisega seotud ehk organisatoorseid põhimõtteid (keskkonnajuhtimise elemente) kui kontori tegevusega seotud olulisemate keskkonnavaldkondade toimimiskriteeriume (nt keskkonnahoidlike hangete läbiviimine, energia ja materjalitõhususe meetmete rakendamine, jäätmete liigiti kogumine, säästva transpordi eelistamine ja tervisliku töökeskkonna loomine). Rohelise Kontori kontrollküsimustik on jaotatud kolmeks tasandiks: algtase, edasijõudnute tase, tipptase. Selleks, et kvalifitseeruda Rohelise Kontorina, peavad olema täidetud vähemalt esimese taseme kriteeriumid.

 „Käesoleval perioodil koostame keskkonnajuhtimissüsteemi dokumente ja astume sihipäraseid samme, et vastata Rohelise Kontori esimese taseme nõudmistele“, ütles linnaosa vanem ja kirjeldas tegevusi detailsemalt. „Näiteks otsime võimalusi energiatarbimise vähendamiseks „targas majas“, kus elektri kasutamist kontrollib niigi automaatika. Tünniveest oleme juba loobunud. Arendame edasi paberi kulu vähendamist ja taaskasutamist. Rajame Kaja terrassile näidisaia, kus ise ökotoitu kasvatada. Teisalt tekitame kibuvitsapõõsasse kompostimise võimaluse, kuhu saaks toimetada kontoris tekkivad biojäätmed. Eraldi meetmed on suunatud töötajate liikumisharjumuste suurendamisele – hetkel on käimas liikumisvõistlus. Samuti saavad töötajad tööülesannete täitmiseks kasutada elektritõuksi – Mustamäe on ju väga kompaktne. Kontoritehnika taaskasutus on uus suund, toidunõude taaskasutus on omandanud uue mõõtme just viiruse ajastul, mil toitlustamiskohad müüvad toitu ainult kaasa ja kasutavad selleks ühekordseid nõusid.“

Rohelise kontori süsteemi võib vaadelda kui lihtsat keskkonnajuhtimissüsteemi, mille eesmärk on tervisliku ja keskkonnahoidliku kontoripõhise töökeskkonna loomine. Selleks fikseeritakse hetkeseis, seatakse eesmärgid, kuhu tahetakse jõuda, ning koostatakse tegevuskava, mida selleks tegema peab. Järgnevalt jälgitakse organisatsiooni kontoritegevusi süsteemselt (seire ja mõõtmine), et seda plaanipäraselt keskkonnahoidlikumaks muuta.

Järgnevalt on plaanis kaasata roheuuendustesse ka järjest enam mustamäelasi, et jõuda Tallinna arengukavas 2035. aastaks kavandatud eesmärkide täimiseni ja muuta aastaks 2050. Tallinn kliimaneutraalseks.

Uudise rubriigid: