22.09.2016

Mustamäe MINI-SOS 2016

Merihobukeste rühm osales ohutusalasel sportlikul teabepäeval

Mustamäe MINI-SOS toimus 22.septembril Männi pargis. Lapsed said teadmisi ohutust käitumisest tänaval ja kodus, õpetati tegema terviseteadlikke valikuid, räägiti suuhooldusest. Lapsed mängisid orienteerumismängu, kus kontrollpunktides jagasid selgitusi ja teadmis kaitseliitlased, päästjad ja politseinikud.