20.12.2016

Mustamäe humanitaargümnaasium ja kunstigümnaasium viisid koos läbi lõimumisprojekti

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium ja Tallinna Kunstigümnaasium viisid läbi ühise haridusprojekti, mille peamine eesmärk oli pakkuda erinevaid ühiseid tegevusi eesti ja vene kodukeelega õpilastele.

Projekti üks suund oli pakkuda erinevaid loomingulisi tegevusi, mille puhul kaovad keelelised piirid ning tekib uus suhtlusvorm – looming ja kunst.

Esimesel kohtumisel said kokku 54 5. ja 6. klasside õpilast. GameClubi treenerid viisid läbi mängulisi tutvumistegevusi. Neljal järjestikusel päeval toimusid erinevad töötoad (animatsioon, nukuvarjuteater, graafiline disain, pantomiim, joonistamine jne). Töötoad korraldati kahes koolis ja neid juhendasid mõlema kooli õpetajad.

Paljude õpilaste jaoks oli töötubades osalemine uudne kogemus, mille käigus nad omandasid uusi oskusi ja teadmisi erinevatest valdkondadest: muusika, kujutav kunst, infotehnoloogia, keeled, kirjandus jm. Õpilased arendasid koostöö-, keelte-, arvutikasutamis- ja infootsingu, stsenaariumi koostamise, joonistamise ja teisi oskusi.

Töötubade tulemusi esitlesid õpilased üksteisele 13. detsembril toimunud lõpuüritusel. Õpilased väljendasid oma mõtteid läbi erinevate loominguliste tegevuste. Teemadeks oli sõprus, suhtlemine, erinevate keelte õppimise olulisus.  

Üldjoontes saab projekti võib pidada osaks kahe kooli õppetegevuse protsessist, mille kavandamisel lähtuti muutunud õpikäsituse põhimõtetest. Projekti toetas Haridus- ja Teadusministeerium.

Aleksandra Dubjagina, TMHG õpetaja

 

 

Uudise rubriigid: