02.05.2018

Mustamäe humanitaargümnaasiumi esindus käis ERASMUS+ kohtumisel Hollandis

16.—20. aprillil 2018 osales Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi (TMHG) esindus koos partnerkoolidega ERASMUS+ projekti „Lifeboats full of hopes” raames teisel õpilasvahetusel Spijkenisses Hollandis.

TMHG esindasid õpilased Mark Kruglov (8.a klass) ja Anita Kruglova (9.a klass), keda saatsid õpetajad Irina Belokurova ja Merle Pähn. TMHG partneriteks selles projektis on koolid Kreekast, Küproselt ja Poolast.

Kohtumisega sooviti arendada õpilaste koostööoskusi, süvendada nende teadmisi pagulastega seotud probleemide kohta ning panna neid kriitiliselt mõtlema, analüüsima ja järeldama.

Eesmärgi saavutamiseks viidi läbi rollimäng teemal „Pagulased“ (Passages and Junior Passages), mille käigus kogesid õpilased pagulaste läbielamisi alates kriisi tekkimisest, mis sunnib kodust lahkuma kuni probleemidega piiriületusel ja asüüli taotlemisel. Õpilased jaotusid loosi tahtel „peredesse”, kus igal perel oli oma legend. Seejärel algas sõda ja nad pidid kinniseotud silmadega jooksma varjendisse. Legendi kohaselt sai põgenemisel üks pereliige vigastada. Hiljem otsustasid pered riigist lahkuda ning kogunesid ajutisse laagrisse, kus olid ebainimlikud tingimused. Pärast varjupaigas veedetud ööd tuli neil kokku puutuda piiriületuse ja asüüli taotlemise probleemidega. Iga mooduli lõppedes kirjeldasid õpilased oma emotsioone ja tundeid. Mäng lõppes tagasisidega.

Lisaks rollimängule kohtusid õpilased Egiptuse poliitpõgeniku Hatim Essamiga, kes rääkis oma põgenemisest ja sellega kaasnenud läbielamistest. Õpilastel esitasid talle palju küsimusi. Hollandi pagulasprobleeme tutvustas õpilastele Spijkenisse linnapea.

Samal ajal toimus õpetajate arutelu projektitegevusega seotud teemadel: jaotati ülesanded ja lepiti kokku kuupäevad kohtumiseks Poolas ja Küprosel. Järgmiseks kohtumiseks tuleb õpilastel kirjutada lõpp pagulasteemalisele koomiksile ja luua filmi raamatu „Kõva pähkel“ (Tough Nut) järgi.

Võõrustav riik oli kohtumise põhjalikult ette valmistanud. Lisaks töisele osale oli planeeritud ka huvitav kultuuriprogramm: õpilaste ja õpetajate ühistegevused kunstitunnis, Vermeeri muuseum Delftis ja Bljidorp Zoo Rotterdamis, Scheveningen Põhjalahe ääres, ekskursioon Spijkenisses. Projekti rahastab Euroopa Liidu programm Erasmus+

 

Merle Pähn, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium

Uudise rubriigid: