16.01.2020

Mustamäe lasteaedade koolieelikute konverents "Teen teistele seda, mida tahan, et mulle tehakse"

Täna toimus Tammetõru lasteaias Mustamäe lasteaedade I koolieelikute konverents, millel seekord olid fookuses väärtused. Vihma ja tuule kiuste tulid kokku 10 Mustamäe lasteaia esindajad.
Mudilased esitasid paari tunni jooksul erinevas vormis ettekandeid sõprusest, headusest, viisakusest ja mitmetest teistest omadustest, mis aitavad kasvada väärikateks ja tublideks kodanikeks.
Soojad tänusõnad kõikidele osavõtjatele vahvate ettekannete ja osalemise ning õpetajatele laste juhendamise eest!