04.10.2018

Mustamäe leiab parkimisprobleemidele lahenduse koostöös Tallinna

Mustamäe Linnaosa Valitsus sõlmis lepingud Tallinna Tehnikaülikooliga ja Tallinna Ülikooliga Mustamäe liikuvus- ja parkimisprobleemide kaardistamiseks ja lahenduste leidmiseks.

Mustamäe on ilus, väike ja roheline – ning autosid tuubil täis. Parkimisküsimus on linnaosas teadagi väga terav ega ole kuskilt paistmas ka mingit märki, et see iseenesest leeveneks.

„Iseenesest sünnib harva midagi tõhusat,“ muigab linnaosa vanem Lauri Laats, „et midagi liikuma hakkaks, selleks on vaja pingutada. Ning et teha õigeid otsuseid, selleks on vaja teadmisi. Sestap sõlmisimegi kahe Tallinna ülikooliga koostöölepingu, millelt loodan väga palju.   

Tallinna Tehnikaülikooliga sõlmitud lepingu sisuks on nn liikuvusuuring, mis vaatleb täpsemalt liiklemist ja liikumist Mustamäe erinevates mikrorajoonides, käsitledes detailsemalt ligipääsuvõimalusi elamutele ja avalikele hoonetele, sealhulgas koolid, lasteaiad, kaubandus-teenindusettevõtted jne. Uuringule lisandub tulemuste analüüs ja ettepanekute väljatoomine liikluskorralduse, sh parkimiskorralduse parandamiseks. Tööd teostavad Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilased õppejõu juhendamisel, parkimisuuring koos lahendusettepanekutega peab valmima käesoleva aasta detsembri lõpuks.

Tallinna Ülikooliga sõlmitud lepingu eesmärk on välja selgitada reaalne parkimiskohtade vajadus linnaosas, sh parkimisvajadus lähtuvalt elanikkonna profiilist. Eraldi kaardistatakse I ja IV kvartali elanike jaoks sobivad alternatiivsed avalikud parkimiskohad. Tööd teostavad Tallinna Ülikooli tudengid õppejõu juhendamisel kahes etapis, parkimisuuring koos lahendusettepanekutega valmib aprilliks 2019.“

 

 

Uudise rubriigid: