21.05.2021

Mustamäe pingid ja prügikastid saavad uue kuue

Mustamäel Linnaosa Valitsus alustas istepinkide ja prügikastide hooldusega mai alguses, mil neid puhastati ja pesti, nüüd on järg värvimise ja õlitamise käes.

„Mustamäel on üle 400 avaliku pingi, mille eest linnaosa valitsus iga-aastaselt hoolitseb“, selgitas Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats. Ta lisas: „Pinkide regulaarne hooldamine pikendab nende eluiga märkimisväärselt ning teeb linnaruumi ilusamaks.“

 

Aprillis vaadati kõik linnaosas paiknevad avalikud pingid ja prügikastid üle ning kaardistati, milliseid töid tuleb teha. Väiksemad puhastus-, hooldus- ja värvimistööd teostatakse kohapeal, vajadusel suuremaks remondiks viiakse töökotta.

 

Männi pargis paiknevaid pinke ja prügikaste esialgu ei hooldata, kuna need demonteeritakse seoses Männi pargi rekonstrueerimisega. Männi parki paigaldatakse sügisel täiesti uued, pargi teiste rajatistega ühtse disainiga pingid ja prügikastid. Demonteeritud pingid jmt inventar korrastatakse ja paigutatakse uude kohta. Nii saab sügiseks rajada Mustamäele kümneid uusi kohti, kus jalga puhata.

 

„Pinkide hooldustööde ajal tasub enne istumist kontrollida, kas värv või õli on kuivanud. Maalrid paigutavad küll vastava sildi, aga mõned vigurid pärandatakse põlvest põlve, mille hulka kuulub paraku ka  –  „Ettevaatust! Värske värv“ – hoiatussiltide enneaegne eemaldamine.“, kutsus linnosavanem üles tähelepanelikkusele, et riided rikutud ei saaks.

Uudise rubriigid: