18.03.2019

Mustamäe reaalgümnaasium pühendas emakeelenädala sündmused eesti keelele

11. märtsil algas Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis (TMRG) eesti keele kui teise keele ainenädal, kus tegeleti paljude eestikeelsete ettevõtmistega.

Keelenädalast andis teada ilus plakat, mis tutvustas kõigile keelkondi, kuhu kuuluvad Eestis kõige levinumad keeled: eesti keel ja vene keel.

Nädala raames viidi läbi palju huvitavat.

5. klasside õpilased lõid eesti keele aastale pühendatud luuleraamatu. 6. klasside õpilastele korraldati eesti kirjanduse teemaline mälumäng ja algklasside õpilastele mõistatuste konkurss. Gümnaasistid võtsid osa mälumängust Tallinna Tehnikagümnaasiumis. Eesti lastekirjanduse tundides toimus eesti keelele pühendatud viktoriin ning kõik õpilased said osaleda raskete sõnade õigekirja konkursil.

Gümnasistidel sai valmis raamat pealkirjaga „Meie tõlketööde raamat“, kus – nagu pealkirigi ütleb – prooviti kätt ilukirjanduslike tekstide tõlkimises. Keelenädalal salvestati ka videoklipp konkursile „Ood eesti keelele“ ning koolipere ootab nüüd põnevusega konkursi tulemusi.

14. märtsil toimus TMRGs traditsiooniline emakeelepäeva konverents, mis oli pühendatud eesti keele aastale. Konverentsi valmistasid ette eesti keele, vene keele ja kirjanduse ning muusika õpetajad õpilaste aktiivsel osavõtul. Õpilased lugesid luuletusi oma emakeeles: eesti, vene ja ukraina keeles ning rääkisid emakeele ilust ja võlust.

Nende üritustega Eesti keele aastal kool ei piirdu, TMRGi õpilasi ootavad ees õppekäigud muuseumidesse, ekskursioonid, filmi „Tõde ja õigus” vaatamine ning veel palju huvitavat eesti keele, eesti kirjanduse ja eesti kultuuri õppimiseks.

Ürituste pildialbum 

 

Aleksandra Munts-Avajõe, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi arendusjuht

Uudise rubriigid: