17.05.2018

Mustamäel alustab tööd eakate nõukogu

Täna, 17. mail kell 13.00 kogunevad Mustamäe linnaosa vanema kutsel linnaosa väärikas eas aktiivsed kodanikud, kel on ideid, tahtmist ja indu Mustamäe arengus kaasa rääkida ning linnaosa vanemale nõu ja jõuga abiks olla.

Linnaosa eakate kogu tegevuse eesmärkideks on Mustamäe eakate esindamine ja nende huvide kaitsmine, koostöö arendamine linnaosavalitsuse komisjonidega, eakate ideede avalikustamine ja teostamine, eakate kaasamine otsustusprotsessidesse – ning linnaosa vanema nõustamine eelnimetatud küsimustes. Tänasel koosolekul valitakse eakate nõukogu juhatus ja pannakse paika edasine tegevuskava.

 

„Ega linnaosa paberi peal ei juhi, koostöö kogukonnaga on väga oluline,“ ütleb Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats. „Oleme linnaosa elanike arvamust alati kõrgelt hinnanud ja kodanikualgatus on linnaosas heal järjel, seda näitavad nii osavõtt kõigist toimunud rahvaküsitlustest kui ka minu isiklikud kogemused kohtumistest elanikega ümarlaudadel, koosolekutel jne. Suurt rõõmu teeb, et väärikas eas mustamäelaste kaasalöömine on olnud märkimisväärselt aktiivne.“

 

Linnaosa vanem loodab eakate nõukogu kaasamisest Mustamäe arenguga seotud otsustusprotsessidesse kõige paremat.

 

„8. mail alustas Mustamäel tööd ka noorte nõukogu, kuhu kuuluvad noored linnaosa kuuest üldhariduskoolist ja TTÜst,“ ütleb Lauri Laats, „ning juba esimene kokkusaamine kulges äärmiselt töises õhkkonnas – ideid, kuidas Mustamäe edasi peaks arenema, oli noortel rohkem kui küll! Aastatepikkune elutarkus ja rohked kogemused on aga niisugune varandus, mida ei ole võimalik nooruse uljusega asendada.“

Uudise rubriigid: