22.11.2017

Mustamäel ja Haaberstis toimusid esimesed linnaosakogude uue koosseisu istungid

Linnaosakogude üheksanda koosseisu istungitel 21. novembril valiti kogude esimehed ja kiideti heaks Keskerakonna Tallinna nõukogu pakutud linnaosavanemate kandidaadid Mustamäel ja Haaberstis. Esinduskogude avaistungite tervitussõnad ütles Tallinna Linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart, kes juhatas ka linnaosakogude esimeeste valimisi. „Linnaosakogudel on meie linna arengus oluline roll, on see ju linnavõimu üks vahetu informatsiooni saamise kohti, et konkreetse piirkonna elu ja vajadustega kursis olla,“ sõnas Mihhail Kõlvart. Mul on hea meel, et nii Mustamäe kui ka Haabersti esinduskogud on leidnud endale kompetentsed kui ka usaldusväärsed juhid, märkis Kõlvart.

Mustamäe linnaosakogu avaistungile oli kogunenud 21 liiget, kes salajasel hääletusel valisid uueks esinduskogu esimeheks Maksim Volkovi, kelle kandidatuuri esitas endine Mustamäe linnaosavanem Helle Kalda. „Maksim Volkov on kogenud linnaametnik, kellel on kogemusi ka erasektoris töötamisega,“ ütles Kalda. Samuti on ta hea meeskonnamängija, kellel on selge visioon Mustamäe arengust, lisas Kalda oma endist asetäitjat iseloomustades.

 

Haabersti linnaosakogu valis häälteenamusega esimeheks Kalev Kallo, kes juhtis ka eelmise koosseisu halduskogu. Kalev Kallo on kauaaegne Haabersti elanik, kes on panustanud linnaosa arengusse nii riigikogu liikmena kui Tallinna Volikogu eelmise koosseisu esimehena.

 

Linnaosade esinduskogud moodustati Tallinna Linnavolikogu valimistulemuse alusel. Kandideerimise õigus oli hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kelle püsiv elukoht asus hiljemalt valimisaasta 1. augustil Tallinnas, kusjuures linnaosakogusse kandideerimiseks pidi elukoht asuma selles linnaosas, kus kandideeritakse. Seni linnaosa halduskogu nime all tegutsenud esindusorgan kannab vastavalt haldusreformi seaduse §-le 15 nüüdsest linnaosakogu nime.

 

Linnaosakogul on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse regulatsiooni alusel õigus teha kohaliku elu küsimustes linnavolikogule või linnavalitsusele küsimuste aruteluks ja õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks algatusi. Algatus esitatakse linnavalitsusele eelnõuna või küsimuste korral kirjaliku järelepärimisena, mille allkirjastab linnaosakogu esimees.

 

Linnaosakogude koosseisude ja asendusliikmete kinnitamise otsustega saab lähemalt tutvuda internetilehelthttp://www.tallinn.ee/est/valimised/Tallinna-Linnavolikogu-valimised-2017

 

Uudise rubriigid: