27.05.2019

Mutionu lasteaed tähistas juubelilaulu- ja tantsupeo aastat rahvusliku mängupeoga

Tallinna Mutionu Lasteaed juhatas 2019. aasta juubelilaulu- ja tantsupeo sisse 23. mail oma lasteaia 1. laulu- ja tantsupeoga.

Nagu suurel laulu- ja tantsupeol algas ka Mutionu lasteaia rahvuslik mängupidu rongkäiguga. Rongkäigu eesotsas kõndis Mutionu lasteaia maskott ning tema järel marssisid rahvariietes mudilased ja õpetajad. Lasteaia sildi kandmise õigus anti kõige vanema rühma lastele. Uhkes rongkäigus liikunud pidulised tegid rahvamuusika saatel lasteaia õuealal tiiru pealtvaatajate ees.

Peo alustuseks kõlas Mutionu lasteaia oma laul. Ühendkoori juhatas lasteaia muusikaõpetaja Elvi Raidmäe. Mängupeo kava keskendus rahvapärimusele ning koosnes rahvuslikest laulumängudest ja eesti rahvatantsudest. Lauljate ja tantsijate pidu oli tulnud vaatama hulgaliselt huvilisi emasid-isasid, õdesid-vendi ja vanavanemaid.

Laulu- ja tantsupeo lõpus ütles lasteasutuse direktor tänusõnad peo juhile muusikaõpetajale, kes pani Mutionu Lasteaia laste lauluhääled kõlama ja tantsujalad tantsu lööma peol ning tänas kõiki tublisid laulu- ja tantsulapsi!

Kõikidele osalejatele ja korraldajatele kingiti mälestuseks rinnamärk. Mutionu Lasteaia 1. laulu- ja tantsupeo märgi ideekavandi autoriks oli lapsevanem Urmas Mäss.

Vahva ürituse lõpus tantsiti tänutantsu. 

Tagi Viilmaa, Tallinna Mutionu Lasteaia direktor  

  

Uudise rubriigid: