17.03.2017

Müürivahe tänaval algab remont

Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustatakse esmaspäeval, 20. märtsil Müürivahe tänaval lõigus Viru tänavast kuni Katariina käiguni, veevarustuse ja sademevee kanalisatsioonitrasside ehitustöödega.

„Lisaks veevarustuse ja sademeveekanalisatsiooni trasside rajamisele Müürivahe tänaval, kujundatakse ümber ka tänavaruum ning viiakse sõidu- ja kõnniteed, nagu mujalgi vanalinnas, ühte tasapinda,“ ütles Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf.

Korrastatava Müürivahe tänavalõigu pikkus on 105 m. Tööde lepinguline tähtaeg on 30.05.2017. Peatöövõtja on Tallinna Teede AS ning tööde lepinguline maksumus on 117 360 eurot

Seoses ehitustöödega on Müürivahe tänav lõigus Viru tänavast kuni Katariina käiguni, alates 20. märtsist tavaliiklusele suletud. Kohalikele elanikele ning operatiivsõidukitele tagatakse ligipääs.

Palume järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid!