18.01.2017

Muutunud õpikäsituse kogemusseminar Merivälja Koolis

Tallinna Haridusamet koos Tallinna Ülikooli ja viie kooliga on alustanud projekti, mille eesmärgiks on toetada Tallinna koole uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomisel. 19. jaanuaril 2017 saab teoks esimene kogemusseminar Merivälja Koolis.

Merivälja Kool avab oma uksed teistele projektis osalevatele koolidele ja näitab, kuidas ta on mõtestanud muutunud õpikäsitust (MÕK). Direktor Kaja Laanmäe ja õppealajuhataja Maiu Plumer tutvustavad kooli õppekorraldust. Seminaril osalevad õpetajad saavad külastada avatud tunde ning arutleda tegevusuuringu meetodi rakendamise üle.

Projekt kestab 1. septembrist 2016 kuni 30. juunini 2017. Projekti käigus toetatakse koolituste ja individuaalse nõustamise kaudu koolide tegevusuuringu läbiviimise oskuse kujunemist. Tutvustatakse iga koolimeeskonna enesehindamise metoodika rakendamist ja parima praktikat. Koostöös ekspertidega koostatakse koolides MÕKi rakendamist toetavad tegevuskavad. 

Projektis osalevad Merivälja Kool, Ehte Humanitaargümnaasium, Kadrioru Saksa Gümnaasium, Tallinna Kunstigümnaasium ja Pelgulinna Gümnaasium. Projekti koordineerib Tallinna Haridusamet, partneriks on Tallinna Ülikool.

Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond.

EL_Regionaalareng_horisontaal.jpg 

 

Uudise rubriigid: