30.11.2017

Muutuv õpikäsitlus lasteaias

28. ja 30. novembril 2017 toimus Asunduse Lasteaias õppealajuhataja Julia eestvedamisel sisekoolitus teemal "Muutuv õpikäsitlus lasteaias".

Koolituse eesmärk: Lasteaiaõpetaja tunneb muutuva õpikäsituse põhimõtteid ning oskab planeerida õppe- ja kasvatustegevusi nendest lähtuvalt.

Õpiväljundid:

  • Õpetaja on teadlik kaasaegse haridussüsteemi muutmise vajalikkusest

  • Õpetaja tunneb MÕK põhimõtteid ning meetodeid

  • Õpetaja on leidnud uusi võimalusi õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimiseks.

  • Õpetaja on omandanud uusi tehnikaid oma arengu hindamiseks ning aja planeerimiseks.