09.11.2015

NB! Algas viimane nädal esitada oma ideed Tallinna ideekonkursile

Kuni 16. novembrini 2015 saab osaleda avalikul ideekonkursil uute innovaatiliste ideede leidmiseks Tallinnas.

Ideekonkursi eesmärk on koguda kokku uuenduslikud ideed, mis vääriksid teostamist Tallinnas. Parimad sisukad ning rakendatavad ideed kantakse Tallinna innovaatiliste lahenduste teekaardile, mida võetakse arvesse linna eelarve koostamisel ning tegevuste planeerimisel.

„Selle konkursiga otsime suuri Tallinna elu edendavaid ideid,“ ütles Tallinna Linnavolikogu innovatsioonikomisjoni esimees ja ideekonkursi algataja Andres Kollist. „Eesmärk on välja valida kümmekond sellist ettepanekut. Õnnestunud rõhuasetustega tuleviku kavandamisel ei ole ettepaneku esitamisel eeltingimuseks läbitöötatud eelarve ja tegevuste ajakava. Oluline on ettepanekute uudsus ja nende loodetav väärtuslikkus meie linnale tulevikus. Teekaardile kantavate ettepanekute elluviimise aeg võib ulatuda ka kaugemasse tulevikku, miks mitte 10 – 20 aasta taha,“ lisas Kollist.

Esitatav idee võib olla uudne lähenemine, tegevus, kontseptsioon, infotehnoloogiline arendus, toode/teenus, rajatis või muu lahendus, mis on oluline linna arengule, infrastruktuurile, elukeskkonnale, haridus- ja kultuurielule või elukorraldusele ja mida on perspektiivis võimalik mõistlike vahenditega teostada.

Ideekonkursi tingimused on avaldatud Tallinna kodulehel www.tallinn.ee/ideed ja riiklikus riigihangete registris.

Ideekavandite esitamise viimane tähtaeg on 16. november 2015 kell 14.00.
Ideekonkursi auhinnafond on 15 000 eurot.


Lisainfo:
www.tallinn.ee/ideed

Jaanus Mutli
E-post jaanus.mutli@tallinnlv.ee
ettevõtluse arendamise osakonna juhataja
Tallinna Ettevõtlusamet