31.01.2013

Näitus Geomeetrilised kujundid

See näitus on valminud koguni kahe õppeaasta jooksul tehtud töödest.

Idee autor on matemaatikaõpetaja Ülle Väli, kellega liitus kunstiõpetaja.

Uurisime kõigepealt oma kooli kujunduses olevaid geomeetrilisi kujundeid, neid koridorides ja treppidel visandades.

Leidsime põhikujundeid kõikjalt, neid visandeid tegimegi juba eelmisel aastal. Selles töös osales enamus meie õpilastest, seega oskame kõik leida kolmnurka, ristkülikut või ruutu ning ringe nii trepikaunistustelt kui akende-uste juures. 

Matemaatikatunnis õpitud kujundeid leiab kõikjalt ja kunstitunnis joonistades on lihtne nende abil vajalikke asju-esemeid ja ka loomi ning koguni inimest joonistada. 

Selle õppeaasta II veerandi lõpus käisimegi VIII a ja IX b klassi õpilaste ning õpetajatega Kumus näitusel Geomeetriline kunst.

Sealgi tegime kohapeal  kunstiteostest lühijooniseid ning nende  põhjal  valmisid õpilastel iseseisvad kunstitööd.

Näitusel on näited ka joonestustunnis ringi sisse võrdkülgsete geomeetriliste kujundite konstrueerimisest.

Nooremate klasside ruumilised kompositsioonid täiendavad väljapanekut ning muudavad selle mitmekülgsemaks, näidates meid ümbritsevast keskkonnast matemaatikatunnist tuttavaid kujundeid.

Matemaatika ei pesitsegi ainult ruudulisel vihikulehel või meie õpikutes, vaid elab meie ümber igal pool!

Selline näitus pole üksnes kunstiline väljapanek vaid ka õpetlik ning mõtlemapanev uurimus.

Loodame, et see aitab kõikidel maailma veelgi põnevamalt ja uudishimulikumalt vaadelda!

Kunstiõpetaja Reet Taekema

 

Vaata pilte näitusest siit.