16.01.2020

Kui õpetajateks on karu, siil, rebane ja musträstas.

14.jaanuaril oli Pokudes ja Naksitrallides põnev päev. Nimelt olid õpetajad “ära” ja õppe- ja kasvatustöö eest vastutasid loomad ja linnud. Õpetajad saatsid lastele videotervituse ja soovisid põnevat päeva uute tegelaste seltsis.

Karu, rebane, siil ja musträstas jaotasid lapsed loosiga nelja gruppi: kevad, suvi, sügis talv. Iga laps sai rinda vastavasisulise pildimärgi, et ta teaks oma kuuluvust ning aastaaja tunnused oleks ka kohe meeles. Tegevuse teemaks oli „LINNUD JA LOOMAD TALVEL“ ning seda oli väga hea siduda eelmise nädala temaatikaga, mis tegeles just aastaringiga.

Lapsed liikusid läbi tegevuskeskuste, mis katsid nelja õppevaldkonda – keel ja kõne, mina ja keskkond, matemaatika ning kunst. Innustudes asjaolust, et sel õppeaastal on digivahendite kasutamine erilise tähelepanu all, siis oli ka seekordne koostööpäev rohkemate tehniliste lahendustega.  Matemaatika keskuses aitas karu koos Kahoot! programmiga õppida lastel geomeetrilisi kujundeid: ruut, ring, kolmnurk ning uue kujundina tutvuda rombiga. Kahooti küsimused olid loomade lindude talviste eripärade kohta.

Kunstikeskuses meisterdasid lapsed koos musträstaga oma rühma linde- Naksitrallid koduvarblast ning Pokud musträstast. Tehnikaks oli seekord papjeemašee -  kliistri ja ajalehtede abil vormiti õhupallide peale ruumiline linnu kuju.

Keele ja kõne keskuses said lapsed siili abil läbi liikumismängu teada fakte lindude ja loomade talviste elutingimuste kohta. Pikas üldkoridoris sai joosta kas „õige“ või „vale“ sildi juurde. Küsimusi ja vastusi kuulsid lapsed vahvatest helisalvestuskarpidest, mida oli vaja värvi järgi paaridesse seada.

Mina ja keskkond teemat tutvustas rebane, kes õpetajate video vahendusel aitas lastel pildi peal tuvastada nelja erineva aastaaja tunnuseid.

Selliste ühiste tegevuste eesmärk (lisaks ainevaldkondade eesmärkidele) on arendada laste koostööoskust, tekitada harjumust reageerida teistmoodi edastatud tööülesannetele ja lahendada ühiselt probleeme/ülesandeid.

Järjekordne Pokude ja Naksitrallide koostööpäev oli vahva, edasi uute seikluste poole ! ​

Rohkem pilte leiab siit