08.02.2018

Meediaprojekt "Mitte meedia tarbija, vaid ise selle tubli looja"

Projekti eesmärk on õpetada lapsi toime tulema tänapäevases väga inforohkes maailmas.

Ülevaade sellest, mida põenvat Naksitrallide rühmas meeriaprojekti raames tehti.

1.näda Meedia olemus, sisu ja vahendid. Nende tajumine tänapäeval ja roll laste elus

Esimesel nädalal tutvusid lapsed erinevate meediavahenditega.

Pildivaatlused, vestlused ja arutelud meediaplakati abil meedia sisu ja meediavahendite teemal. Meediamängu mängimine smart tahvlil "Meedia memoriin".  Meediamäng "Võlukandik", kus on reaalsed meediaga seotud vahendid: väike raamat, CD, teleripult, kasett, arvutihiir, fotoaparaat, mobiiltelefon, laste ajakiri jms.

"Meedia bingo" mängus õpivad lapsed meediavahendeid kasutama ja tajuma läbi meeleelundite. Alguses toimub mängukaartide vaatlus ja reeglite selgitamine.

Läbi meediavahendite Eestile iseloomulike asjade, sümbolite, kommete, vaatamisväärsuste tutvustamine. Video ja pildivaatlus smart tahvlilt ja arutelu nähtu üle.

Meedia.jpg

Animafilmide väljamõtlemine, loo pealkiri ja sisu. Õpetajate poolne lugude ülesmärkimine. Läbivaks teemaks on"Eesti 100" ja Eesti sümbolite kasutamine. Grupitööna laste poolt väljamõeldud loo tausta ja tegelaste meisterdamine (plastiliinist voolimine).

 

2.nädal Filmi- ja videonädal

Teisel nädalal oli eesmärgiks, et lastel tekiks arusaam erinevate filmiliikide olemasolust ning, et osatakse nimetada filmiga seostuvaid elukutseid ning töövahendeid.

Toimub tutvumine animafilmide erinevate liikidega (joonisfilm, ümarnukufilm, plastiliinianimatsioon). Vaatlusele järgneb arutelu, mis on nähtus tõene ja mis ei ole ning võrdlus päris eluga. Tegevuse käigus lapsed teavad  mõisteid" õige, tõene", "väär, vale" ning mõistab neid näidete abil (erinevate joonisfilmide, animatsioonide vaatlus).

Videote vaatamine õppekäikudest ja üritustest, kus osalejateks on lapsed ise (Kumu kunstimuuseumi, Volvo esindus, lasteaia jõulupidu).

Tutvumine animatsiooni osaga, kus filmi loomiseks kasutatakse tegelastena inimesi (piksillatsioon). Lastega koos animatsiooni loomine "Sõbrad Naksitrallid".

Õppekäik Filmimuuseumisse. Osalemine programmis "Filmi sisse minek".  Osalemine filmitegemise protsessis. Tutvumine valgustaja, kostüümikunstniku, operaatori ja režissööri ametitega, nende proovimine.

Gruppide kaupa toimub animatsiooni tegemine. Loo läbimängimine ja liigutuste haaval pildistamine.

 

3.nädal Reklaam ja televisioon

Meediamäng ja arutelu "Sina oled kala ja reklaam on konks". Vestlus ja arutelu reklaamitöö põhimõttest - milleks on reklaame vaja? Reklaamide vaatamine ja tõlgendamine. Arutelu, mis on neis tõene ja mis ei ole? Mänguasja päeval kaasavõetud mänguasja reklaamimine ja filmimine.

Vaatlusmäng:  Vaatame midagi, mis on meie õuealal (3 videoklippi interaktiivsel tahvlil). Arutelu, kuidas on parem uusi teadmisi saada ja uute asjadega tutvuda? Kas TV, arvuti kaudu või päriselt kogeda?

Vaatlus ja vestlus: Reklaamid ajalehtedes ja ajakirjades. Kunsti tegevus: "Minu reklaamleht" meisterdamine jääkmaterjalist (erinevad reklaamlehed) ja kääridega lõikamine. Lapsed loovad ise meediat (reklaamlehtede valmistamine). Oma mõtte teostamiseks valitakse sobivamana tunduvad vahendid ja püsitakse teemas seda isikupäraselt tõlgendades.

Õppekäik telemajja. Tutvumine televisiooni ja selle telgitagustega.  Tulemusena lapsed teavad, nimetavad ja kirjeldavad erinevaid elukutseid ja nende juurde kuuluvaid töövahendeid seoses televisiooniga. Teavad ja oskavad nimetada teenindusasutust ja selle vajalikkust.

 

4.nädal  Arvuti ja interneti kasutamine - targalt internetis

Lasteaias nädalateemana "Targalt internetis" käsitlemine. Erinevate teemakäsitluste, vestluste ja arutelude läbiviimine, näidismaterjali vaatamine ja käeline tegevus.

Vaatlus, ettelugemine ja vestlus: Arvuti liigid (lauaarvuti, sülearvuti, tahvelarvuti), arvuti osad (klaviatuur, arvuti hiir, kuvar), välimuse kirjeldamine (näiteks ajalimiit 15 minutit korraga). Arvuti kasutamisega kaasnevad ohud tervisele ja kasutamise reeglid. Arvuti kasulikkus tänapäeval. Eesti projekti põhine "Targalt internetis" jutt lastele "Bibi tahab mängida".  Lõngakera abil mäng: "Interneti võrgu moodustamine".

Vaatlus ja vestlus teemal: Interneti ohud ja reeglid. Kuidas arvutis ja internetis olemine turvaliseks muuta. Interaktiivsel tahvlil "Jänku Jussi internetimaailm", "Jussi arvutis on viirused" ja  "Juss õpib interneti ohtusid vältima" multifilmide vaatamine ja arutelu nähtu põhjal. 

Vaatlus ja vestlus: Arvuti välimuse vaatlus, klaviatuuri välimuse vaatlus.

Kunstitegevuses "Minu arvuti" meisterdamine ja joonistamine.

Isetehtud arvuti.jpg

Lego WeDo2 komplektidega legomudeli ehitus ja piltprogrammeerimine. Legomudeli aju ühendamine tahvelarvutiga ja mudeli liikuma panemine.

Nädal lõppeb õppekäiguga Kännukuke raamatukokku ja innovatsioonilaboriisse, et näha põnevaid seadmeid, mis töötavad koostöös arvutitega (3-D printer, kilelõikur, graafikalaud, termopress).

Meediaprojketi viisid läbi õpetaja Maarja Tarros ja õpetaja Lembi Lõhmus