27.03.2018

Naksitrallide rühm osales kampaaniates "Küünlaümbriste jaht" ja "Patareijaht"

Pühapäeval, 25.03.2018 lõppesid kampaaniad "Küünlaümbriste jaht" ja "Patareijaht", millest võtis osa Nakstirallide rühm.

Naksitrallid tänavad kõiki, kes aktiivselt osalesid! Kokku saadi 774 alumiiniumist küünlaümbist (2 kg) ja 8806 patareid (209 kg). Väga suured tänud Robinile ja tema isale-emale, kes andsid kõige suurema panuse ja viisid ka kõik kogutud ohtlikud jäätmed Kuusakoski kogumispunkti.

Küünlaümbriste loendamisel said lapsed koguda alusplaadile 10 ümbrist ja iga kord kui plaat täitus, said tõmmata lapse nime taha kriipsu. Lõpuks lugesime kriipsud kokku ja õpetaja abiga selgus lõplik arv.

Patareisid asetas lauale ritta õpetaja ja lapsed said uurida peenemate (AAA) ja jämedamate (AA) patareide ridade pikkusi ja samuti loendada ning võrrelda erineva suurusega nööp-patareisid.

Naksitrallid valmistasid ühiselt ka plakati jäätmete sorteerimise vajalikkusest. Plakat on rühmas kõigile vaatamiseks väljas ja foto sellest on saadetud ka loovtööde võistlusele, mis toimub sama kampaania raames.

Kindlasti on Naksitrallid nüüd teadlikumad jäätmete sorteerimise vajalikkuses.
Kampaania kohta saab lugeda siit.

Pildigalerii asub siin.

#ecoschools#toyota#thegreatplanthunt