05.06.2017

Narva mnt – Pärnamäe tee ristmik rekonstrueeritakse koostöös valdadega

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu kohaselt antakse Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfile volitused sõlmida koostöökokkulepe Viimsi valla, Jõelähtme valla, Maardu linna ja Tallinna linna vahel Pärnamäe tee ja Narva maantee ristmiku rekonstrueerimise projekti koostamiseks ning ehitustööde teostamiseks.

„Narva maantee ja Pärnamäe tee ristumisala on oluliste ühendusteede ristmik kõigile naaberomavalitsustele ja seetõttu on  ristmiku rekonstrueerimine oluline eelkõige ristmiku läbilaskevõime suurendamise ja liiklusohutuse tagamise seisukohalt,“ ütles abilinnapea Kalle Klandorf.  „Ristmiku rekonstrueerimise vajadust on arutatud Harjumaa liikluskomisjoni nõupidamisel Harju Maavalitsuses, kus osalenud Jõelähtme valla, Maardu linna, Tallinna linna ja Viimsi valla esindajad leppisid kokku omavahelises koostöös. Kokkuleppe tulemusel tellis Viimsi Vallavalitsus Pärnamäe tee - Narva maantee ristmiku rekonstrueerimise eskiisprojekti TO Projekt OÜ-lt ning selle töö eest tasusid neli omavalitsust võrdsetes osades.“

Ühisel nõupidamisel Maardu Linnavalitsuses valiti koostatud variantidest eelisvariandina välja lahendus V1, mille kohaselt paigaldatakse ristmikule valgusfoorid ja laiendatakse sõiduteid ristmiku piirkonnas vajalikul määral. Eskiisprojekti mahus koostatud tööde maksumuse kalkulatsiooni alusel kujuneb tööde kogumaksumuseks 300 000 eurot.

Tallinna linn tasub ehitustööde maksumusest 50%, ehk 150 000 euro ulatuses. Viimsi vald, Jõelähtme vald ja Maardu linn tasuvad ülejäänud projekti ehitustööde maksumuse eest võrdsetes osades töövõtja poolt esitatavate arvete alusel.