09.04.2018

Narva mnt ja Pärnamäe tee ristmik läheb remonti

Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustab Viamer Grupp OÜ alates 16. aprillist Narva maantee ja Pärnamäe tee ristmiku rekonstrueerimistöödega. Rekonstrueerimise projektdokumentatsiooni koostas Keskkonnaprojekt OÜ. Ehitustööde lepinguline maksumus on 975 000 € ning ehitustööde lepinguline tähtaeg on 30. august 2018.

Kuna Narva maantee ja Pärnamäe tee ristmiku näol on tegemist olulise liiklussõlmega mitmele naaberomavalitsusele, sõlmisid Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf, Maardu abilinnapea Väino Moor, Viimsi abivallavanem Margus Kruusmägi ja Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja rekonstrueerimistööde rahastamise ja ehitustööde teostamiseks koostööleppe. Lepingu kohaselt tasub Tallinna linn 50%, Maardu linn 20%, Viimsi vald 20% ja Jõelähtme vald 10% ehitustööde maksumusest.

Rekonstrueerimistööde käigus rajatakse pöörderidadega foorjuhitav ristmik, mis rahustab piirkonna liikluskeskkonda, tõstab liiklusohutust ning suurendab ristmiku läbilaskevõimet.

Lisaks rajatakse tänavale sajuveekanalisatsioon ning jalakäijate ülekäiguradadele erivalgustus. Vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks paigaldatakse ülekäiguradadele braikivid. Tänavale rajatakse LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus ning puuduolevates lõikudes rajatakse kõnnitee

Palume liiklejatel järgida objekti ajutist liikluskorraldust ja paigaldatud liikluskorraldusvahendeid!