21.11.2018

Nelja Eesti linna haridusametnikud kohtuvad päevakajaliseks aruteluks

Tallinna, Tartu, Pärnu ja Viljandi haridusametnikud kohtuvad kord aastas, et arutleda üheskoos päevakajaliste teemade üle. Tänavu leiab kohtumine aset 22.–23. novembril Tallinnas, Eesti Kunstiakadeemia ruumides (Põhja puiestee 7).

Iga linna esindaja peab esmalt tervituskõne teemal „Kõige tähtsam täna meie linnas“. Seejärel räägib Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) välishindamisosakonna peaekspert Aivar Ots õpitulemuste välishindamisest ning HTM üldharidusosakonna nõunik Piret Liba kaasava hariduse rakendamisest. Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna noorsooteenistuse juhataja Piret Talur annab ülevaate huvihariduse arengusuundadest ning aineühenduste koordinaator Kaisa Keisk kaasaegsest õpikäsitusest.   

Järgnevad ühisarutelud töörühmades, mida juhivad Tartu Linnavalitsuse haridusspetsialistid. Teemad keskenduvad alusharidusele (alushariduse peaspetsialist Kaspar Kreegimäe), üldharidusele (üldhariduse peaspetsialist Kristi Aavakivi), huviharidusele (kultuuriosakonna noorsooteenistuse juhataja Piret Talur) ja finantsküsimustele (finantseerimise peaspetsialist Anne Juhkam).

Päeva lõpetavad kokkuvõtted rühmatöödest ning ringkäik Eesti Kunstiakadeemias.

Teisel päeval külastatakse rühmadena Avatud Kooli, Gustav Adolfi Gümnaasiumi Kotzebue maja, Tallinna Euroopa Kooli ja Tallinna Kelmiküla Lasteaeda.

Kokkuvõte nelja linna kohtumisest tehakse GAG Kotzebue majas. Üritust modereerib Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Riho Raave.

Päevakava

Lisainfo

Madis Annus
Hariduskorralduse osakonna peaspetsialist
Tallinna Haridusamet
+372 640 4596; +372 5886 8022
Madis.Annus@tallinnlv.ee

Foto: URBACT koduleht

Uudise rubriigid: