28.06.2016

Neljapäeval avatakse Paldiski maanteel betoontee

Tallinna Kommunaalameti tellimusel 2015. aasta augustis alustatud Paldiski maantee (lõigus Järveotsa tee kuni Järvekalda tee) rekonstrueerimistööd on jõudnud lõpusirgele. Neljapäeval, 30. juunil kell 15 toimub Paldiski maantee ja Järveotsa tee ristmikul Paldiski betoonkattega teelõigu avamine, kus osalevad Tallinna linnapea ülesannetes abilinnapea Taavi Aas, Tallinna Kommunaalameti, projekteerijate ning ehitajate esindajad.

Paldiski maantee 800 m pikkusel lõigul rajati esimese etapina 2015. aasta augustist-oktoobrini nelja meetri laiune valgustatud kergliiklustee. Kergliiklustee rajamine viidi ellu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 meetme «Linnapiirkondade jätkusuutlik areng» raames,  mille kulud rahastati  85 protsendi ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondist.

II etapis teostati alates käesoleva aasta aprillist kuni 30. juunini sõidutee lõigu rekonstrueerimine, mille käigus rajati betoonist katselõik. Tänava rekonstrueerimine sisaldas endas kõiki teedeehituslikke töid (sademevee ärajuhtimise süsteemid, tänavavalgustus, sidekanalisatsioon, elektrikaabelliinid, liikluskorraldusvahendid ning haljastuse rajamine). Ülekäigurajad kohandati vaegnägijate vajadustele. Rekonstrueerimistööd vähendavad teelt lähtuvat negatiivset mõju keskkonnale kuna senisest tasasem teekate tagab sujuvama liikluse mille tõttu väheneb tänava mürafoon ja sõidukite poolt õhku paisatavate heitgaaside hulk.

Betoontee katselõik koosneb kahest osast – asfaltbetoonkatendiga lõigust ning betoonkatendiga lõigust. Betoontee katselõik rajati 230-meetrisel lõigul 25 cm paksuse betoonkattega ja 310-meetrisel lõigul 20 cm paksuse betoonkattega, mis kaeti 5 cm asfaltbetoonist kulumiskihiga. Betooni mahumuutused kompenseeritakse kahanemisvuukidega, mis on lõigatud betooni iga 4,5 meetri tagant. Koormuste ülekandmiseks kasutatakse põikvuugis plastiga kaetud siledaid terasvardaid ja pikivuugis profiilterasest ankruid. Vuugid täideti kummiprofiilidega ja silikoonmastiksiga. Puhta betoonpinnaga sõidutee pind teemantlihviti.

Betoonkattega teede rajamine on  kompleksülesanne, mis vajab eeluuringut ja modelleerimist sobivamate lahenduste leidmiseks, arvestades nii tehnovõrkudega seonduvaid probleeme kui ka ekspluatatsiooniaegseid remondivõimalusi ja tasuvust. Seetõttu monitoorib Tallinna linn ehitustööde viieaastase garantiiperioodi jooksul betoontee vastupidavust liikluskoormusele ning ilmastikutingimustele ja naastrehvide mõju betoonteele.

Tee-ehitusobjekti peatöövõtja on Lemminkäinen Eesti AS. Teelõigu eksperimentaalset betoonosa ehitas saksa alltöövõtja Beton Technik. Projekti koostas G.E.O Grupp OÜ. Ehitustööde lepinguline kogumaksumus on 1,9 miljonit eurot.

NB! Töövõtja teostab objektil viimaste vaegtööde korrastamisi, mille tõttu tuleb tööde teostamise piirkonnas olla endiselt tähelepanelik ning järgida ajutiste liikluskorraldusvahendite nõudeid. Tööde lepinguline tähtaeg on 14.07.2016. 

Uudise rubriigid: