02.03.2018

Nii mõtestatakse MÕK-i Tallinna Kihnu Lasteaia moodi

01. märts oli Tallinna Kihnu Lasteaia õpetajate jaoks tähenduslik päev. Üheskoos korraldati töötuba: Mõte. Õppimine. Kes? Kus? Kuidas? Kellega? Tallinna alushariduse juhtide infopäeval.

Küsimusi täis tulvil töötoas esinesid kogemusliku ettekandega Pilvekildude rühma õpetaja Mari-Liis Kullamäe ja õpetaja assistent Kristin Kure ning Liivalaidude õpetaja Kristi Mägi. Õpetajaid toetas nende mõtete välja ütlemisel lasteaia direktor Eve Kalimulina. Illustreeriva fotode seeria najal tutvustati töötoas osalejatele positiivset kogemust kogu personali kaasamisel lasteaia erinevatesse tegevustesse. Vahvad olid õpetajate näited sellest, kuidas nad enda ideid ja mõtteid üheskoos teistega on saanud mitmete aastate vältel elule kutsuda ja selle kaudu õppida. Juttu tuli lasteaia kultuuri kujunemisloost ja personali tänuväärsest panusest sellesse. Õpetaja Kristi tutvustas enda geniaalseid ideid näidendite kirjutamisel ja veebipõhise luuleraamatu loomisel. Õpetaja Mari- Liis meenutas eelmise aasta kevadel koostöös lastevanematega loodud Kihnu õuemängu ja Eesti sünnipäevaks koostatud vahetut videointervjuud Eestist meie lasteaia lastega. Õpetaja assistent Kristin jutustas loo teatritrupi tegemistest. Pärast eduloo ära rääkimist istuti vestlusringi, kus erinevate lasteaedade juhid arutlesid MÕK-i mõtestamise üle laiemas tähenduses. Kandvaks ideeks jäi arusaam, et MÕK on midagi enamat kui ühe tegevuse ellu kutsumine. See on märksa laiem mõtteviis ja selle mõtestamiseks ja edukaks rakendamiseks on vaja julgust ning suurt soovi üheskoos õppida ning tegutseda. Sellest saab omakorda kasvulava lasteaia kõigi töötajate ideedele ja mõtetele, millest võivad sündida suured teod, mis omakorda aitavad meie lasteaia lastel sõbralikus ning loovas keskkonnas kasvada ja sellest rõõmu tunda. Suur aitäh kõigile meie töötoas osalejatele. Kiitus Tallinna Kihnu Lasteaia õpetajatele julguse eest oma vahvat kogemust õpetajaks õppimise teel jagada. 

Lasteaia direktor Eve