13.10.2021

Nõmme-Harku terviseraja üks osa sai uue teekatte

Harku raba terviserajal on teekatte rekonstrueerimistööd jõudnud eduka lõpuni. 8 km pikkune terviserada sai uue lubjakivikillustiku katte ning uuenenud valgussüsteemi.

Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul on hea tõdeda, et üks osa 2021. aasta kaasava eelarve ideest on saanud valmis ning nõmmelastel on võimalus kasutada uuenenud puhke- ja virgestusalana Harku raba terviserada, mis on üks pikimaid valgustatud radasid Tallinnas. „Samas panen ma kõigile rabakülastajatele südamele, et Harku rabametsa Tallinna osa võeti aasta alguses kohaliku kaitse alla. Kaitse alla võtmise üheks põhjuseks oli ka see, et seda mitmekesise loodusega rabametsa hoida üha kasvava kasutuskoormuse eest,“ sõnas Šillis.

Teine osa teekatte rekonstrueerimistöödest pidi toimuma Pääsküla rabas 4,9 km pikkusel lõigul. Hetkel on sealsed tööd ajutiselt peatatud, sest teekate on masinate jaoks liiga pehme. Rekonstrueerimistööd jätkuvad kohe, kui ilmastik ja teeolud seda võimaldavad. Samuti on planeeritud järgmisesse aastasse Tallinna linna eelarvest Pääsküla raba laudteede ja sildade rekonstrueerimine.

Aastal 2020 paigaldati Pääsküla raba kaitsealale uued kaardid ja suunaviidad. Puhke- ja virgestusalasid ning üldist avalikku ruumi on Nõmmel viimastel aastatel arendatud veelgi. Terviseradade äärde ja vahetus lähedusse on paigaldatud välikäimlaid ning 6 rattahoolduspunkti. Viimase aastaga on rekonstrueeritud 5 mänguväljakut. Juurde on loodud  jõulinnakuid ning paigaldatud on 52 pinki ja 46 prügikasti.

Uudise rubriigid: