12.05.2022

Nõmme Kultuurikeskuses toimus Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala Terviseradade II etapi avalik arutelu

Eile, 11. mail toimus avalik arutelu Nõmme-Mustamäe terviseraja arendamise eesmärgil, et koostöös kohaliku kogukonnaga leida parimaid võimalikke lahendusi. Emotsionaalse kohtumise üks põhjuseid oli kohaliku elanikkonna suur vastuseis Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kergliiklusteede projekti teisele etapile, mis algas selle aasta märtsis. Kohapeale tulnud inimestele oli võimalik kuulata nelja erinevat ettekannet ning hiljem esitada küsimus.

Esimesena sai sõna Nõmme ja Mustamäe elanike poolt kohale kutsutud Maaülikooli magistrant Richard Raid. Tema ettekande eesmärk oli juhtida tähelepanu Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kaitsekorralduskava järgimisele ning sellele, kuidas ja kui palju inimene antud piirkonnas loodusesse sekkuda tohiks.

Järgnevad kaks ettekandjat selgitasid planeeritava projekti tagamaid. Tallinna linna poolset seisukohta ja loodushoiu seisukohast järgitavaid dokumente tutvustas  Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti spetsialist Meelis Uustal. Terviseradade projekteerimist, planeeritavate teede mahtu ja kattematerjalide valikut tutvustas SA Terviseradade poolt tellitud projekteerija Erik Bauman. SA Eesti Terviserajad olid terviseradade rajamise projekti eestvedajaks lähtudes oma töös kehtestatud üldplaneeringust ja linna poolt 2015. aastal kinnitatud teemaplaneeringust “Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine“. Mõlemad planeeringud nägid ette konkreetse nägemuse terviseradade tekkeks ja olid projekteerimise tellimise aluseks. 2020. jaanuaris väljastati projektile ehitusluba.

Viimasena jagas oma seisukohti antud projekti osas Villu Urban, kes esindas Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingut. Villu Urban viitas oma sõnavõtus inimõigusele, et vaatamata oma erilisusele on tal ning tema saatusekaaslastel samasugune õigus liikuda kohtades, mida kaaslinlased iseenesest mõistetavaks peavad. Selle tagamine ei tähenda loomulikult seda, et metsi peab asfalteerima või looduslikku keskkonda hävitama, kuid uusi võimalusi luues tuleb arvestada kõigi osapooltega.

Kohtumise võtsid kokku Nõmme linnaosa vanem Lauri Paeveer ja Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats kinnitusega, et kõnealuse etapi ehitustegevus on peatatud. Edasi liikumiseks kutsub Tallinna linn kokku töörühma. Töörühma kaastakse kohalike kogukondade esindajad, maastikuarhitektid, kaitsealade asjatundjad ja teised seotud osapooled.

Mustamäe-Nõmme terviseradade arutelu 11-05-2022 - 06.jpg

Uudise rubriigid: