12.04.2022

Kadaka puiestee viadukti rekonstrueerimisprojekti avalik arutelu

12. aprillil toimus Nõmme linnaosa valitsuse aulas Kadaka puiestee viadukti rekonstrueerimisprojekti avalik arutelu. Avalikul arutelul andsid selgitusi ning vastasid kodanike küsimustele Nõmme linnaosa vanem Lauri Paeveer, Tallinna abilinnapea Vladimir Svet ja projekteerija esindaja Indrek Kustavus. Toimunud arutelu on võimalik täies ulatuses järelkuulata ja -vaadata.

Olemasolev Kadaka pst viadukt valmis 1970. a. Oma planeeritud kasutusea on viadukt ammendanud, seepärast on otstarbekas vana viadukt lammutada ning rajada selle asemele uus kaasaegsetele normidele vastav viadukt.

Uue lahenduse kõige olulistemaks eelisteks on suhteliselt hooldevaba ja kauakestev konstruktsioon ning avar ja valgusküllane visuaal. Koos uue viaduktiga on plaanis rajada Kalda ja Tähetorni tn vahelisele lõigule 5,5 m laiune kergliiklustee sõiduteest ida poole.

Kadaka pst viaduktile on ette nähtud 2 läbivat sõidurada ning linnast väljuval suunal jääb alles parempöörderada Kalda tänavale. Tähetorni tänava ristmiku liikluskorraldust ei muudeta. Kalda tänava ristmikule on planeeritud ülekäigurajad ning Kalda tänava algus on lahendatud selliselt, et oleks valmidus rajada sõidutee serva mõlemale poole kõnniteed.

Tutvu dokumentidega:

Projekti lühikirjeldus

Kadaka pst viadukt

Liiklusmüra hinnang

Asendiplaan 1

Asendiplaan 2

 Kadaka puiestee viadukti arutelu 2022 - 08.jpg

Uudise rubriigid: