13.06.2017

Nõmme Maja avatakse sügise hakul

Aadressil Valdeku 13 rekonstrueeritava Nõmme Maja ehitustööd on lõppenud, peatselt algab sisustamine ning augusti lõpus kolivad sinna erinevad linnaasutused.

Krundil asunud kunagine Valdeku koolimaja koosnes kahest erineval ajastul ehitatud osast, vanem osa pärineb 1950. aastate algusest ja uuem osa, mis oli väga kehva ehituskvaliteediga, 1980. aastatest. Viimane lammutati suures osas mõned aastad tagasi ning allesjäänud hoonetiiba rajati Nõmme uus saun-spordihoone. Vanem osa rekonstrueeritakse Nõmme Majaks.

Nõmme linnaosa vanema Tiia-Liis Jürgensoni sõnul on linnaosa uue administratiivhoone – Nõmme  Maja – valmimist kaua oodatud, sest seeläbi paranevad linnakodanike teenindamise võimalused. „Nõmme Majja koondatakse kokku elanikele suunatud teenuseid pakkuvad linnaasutused, mis senini on asunud erinevates kohtades. Uus maja ei saa olema töökoduks ainult Nõmme linnaosa valitsusele, vaid ka vaba aja keskusele. Mitmed ruumid on kavandatud rendipindadeks. Samuti on seal väiksem spordisaal ning aula. Ühe katuse alla koonduvad nii noored kui vanad, nii sport kui kultuur,“ rääkis linnaosavanem.

Hoones on pinda umbes 3000 ruutmeetrit. Keldrikorrusel hakkavad paiknema vaba aja keskus, söögisaaliga õppeköök, arhiiviruumid, laod ning spordisaal koos abiruumidega. Esimesele korrusele on kavandatud eakate päevakeskuse ruumid ning juurdeehitusse linnaosa infosaal. Teisel korrusel hakkavad paiknema linnaosa sotsiaalhoolekande osakond, halduskogu ruumid ning saal, kolmandal korrusel aga linnaosavalitsuse administratsioon ja linnamajanduse osakond.

Valdeku 13 endist koolihoonet kasutati viimati 2010. aasta suvel, pärast seda on maja seisnud tühjalt. Rekonstrueerimistööde käigus tuli säilitada fassaadi dekoorraamistik ja ornamentika, kuna maja on tunnistatud väärtuslikuks kui terviklikult säilinud pärastsõjaaegse arhitektuuri stiilinäide.

Remondi käigus korrastati endise koolimaja seinad, hoone tagaküljele rajatud juurdeehitusse tuleb uus peasissepääs, hoone sai uued kütte- ja ventilatsioonisüsteemid, korras ja sooja pööningu ning keldri, uued aknad ja uksed. Nõmme Maja renoveeris Ramm Ehituse OÜ. Ehitus ja sisustamine läheb maksma ligikaudu 3 miljonit eurot.