25.04.2018

Nõmme gümnaasium korraldatakse ümber kaheks eraldi õppeasutuseks

Tallinna Linnavalitsus otsustas esitada linnavolikogule otsuse eelnõu, mille kohaselt korraldatakse Tallinna Nõmme Gümnaasium ümber hiljemalt 1. septembriks aastal 2023. Eelnõu kohaselt eraldatakse Nõmme gümnaasiumist põhikooliosa, mille baasil asutatakse uus põhikool ning Nõmme gümnaasiumis lõpetatakse põhihariduse andmine.

Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula märkis, et võttes arvesse Nõmme linnaosa laste ja õpilaskohtade arvu, on täiendavalt vaja juurde luua õpilaskohti nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiosas. „Seda kinnitab ka linna tellitud uuring, mille tegi OÜ Cumulus Consulting. Uuringu kohaselt on Nõmme linnaosas aastaks 2021 vaja juurde 3% põhikoolikohti ning 11% gümnaasiumikohti,“ selgitas Pajula. „Koolide ümberkorraldamisega saab linn õppekohti juurde luua ning pärast ümberkorraldusi oleks Nõmme gümnaasiumis 360–450 gümnaasiumikohta ning loodavas põhikoolis 864 põhikoolikohta. Kui praegu õpib kahes majas kokku 856 õpilast, siis ümberkorraldamise järel saaks Nõmme linnaosa juurde kuni 450 õpilaskohta.“

Ka Nõmme gümnaasiumi arengukavas aastateks 2018–2022 on seatud eesmärgiks Raudtee tn 55 majas õppekeskkonna parendamine, et tagada riikliku õppekava täitmiseks vajalikud tingimused ning koolile spordihoone ehitamine. Kooli ümberkorraldamisega on planeeritud Raudtee tn 55 maja rekonstrueerimine ning Raudtee tn 73 maja juurde spordikompleksi rajamine. Seega saavad pärast ümberkorraldamist mõlemad koolid tegutseda tänapäevastes õppehoonetes ja pakkuda õpilastele igati kaasaegseid õpitingimusi ning õppekeskkonda.

Nõmme gümnaasium tegutseb 1. septembrist 2006 kahes majas, aadressidel Raudtee tn 55 (1.–6. klass, kus on 423 õpilast) ja Raudtee tn 73 (7.–12. klass, 433 õpilast).

Haridusameti juhataja sõnul töötab hetkel mitu Nõmme kooli kahes vahetuses. „Kindlasti aitaks seda olukorda leevendada linnaossa põhikoolikohtade juurde loomine. Õhtupoolses vahetuses käivad praegu kolme Nõmme põhikooli 1. ja 2. klasside lapsed, kokku 12 klassikomplekti,“ möönis Pajula. 

Kavatsusest korraldada Tallinna Nõmme Gümnaasium ümber kaheks eraldi õppeasutuseks on teavitatud nii Nõmme linnaosakogu, kooli hoolekogu, õpilasesindust, personali kui ka lapsevanemaid.

Uudise rubriigid: