17.10.2016

Nõmme jalakäijate sild on renoveerimistööde ajal suletud

Seoses Nõmme jalakäijate silla renoveerimisega püstitakse silla remondiks ripptellingud sõidutee kohale ning muutub sillaalune kõrguse gabariit. Sillaaluse kõrguse gabariit on pärast tellingute püstitamist 5 m. Gabariit 5 m kehtestatakse Ehitajate teel asuvale Nõmme sillale alates kolmapäevast, 19. oktoobrist kuni 2017. aasta mai kuuni.

Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustati Mustamäe nõlval asuva Ehitajate teed ületava jalakäijate silla renoveerimist. Seoses renoveerimistööde teostamisega on Nõmme jalakäijate sild ajutiselt liiklejatele suletud.

Tööde eesmärgiks on silla tehnilise seisukorra ja visuaalse väljanägemise parendamine, ohutuse suurendamine ning sillalt sademevee ärajuhtimise tagamine. Silla remondi käigus puhastatakse ja värvitakse peakandurid ning käsipuud. Silla kandevõime tõstmiseks vahetatakse välja põiktalad. Rajatakse uus käigutee betoonplaat, millele  kantakse hüdroisolatsioon ning paigaldatakse uus asfaltbetoonkatend. Silla käigutee otstesse, kaldasammaste tagaseinte ja käiguteeplaadi vahele rajatakse deformatsioonivuugid. Pealemineku platsid ja paekivist tugiseinad asendatakse uutega. Silla  sademevee ärajuhtimiseks rajatakse silla käigutee otstesse veeviimarid.

Renoveeritava Nõmme jalakäijate silla laiuseks saab olema 3,5 m ja silla gabariidiks 76 m. Nõmme jalakäijate silla renoveerimise põhiprojekti koostas Tallinna Tehnikaülikool.

Tööde lepinguline maksumus on  207 900 eurot. Tööde lepinguline tähtaeg on mai 2017 ning ehitustööde teostaja on OÜ Tilts Eesti Filiaal.

Jalakäijatele ja tervisesportlastele tagatakse talvisel perioodil läbikäik Nõmme jalakäijate silla kaudu.

Palume tööde tsoonis järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid!