01.11.2019

Nõmme keskusest kaovad tondilossid

Tallinna linnavolikogu kehtestas tänasel istungil Pärnu mnt 328 ja Pärnu mnt 328a kinnistute detailplaneeringu, mis võimaldab Nõmme keskuses asuva kunagise miilitsakooli asemele ehitada uue hoone ning endise kohtuekspertiisi ja kriminalistika keskuse maja renoveerida.

Tallinna linnavolikogu esimehe Tiit Teriku sõnul algatati detailplaneering enam kui kolm aastat tagasi. „Hooned kuuluvad Merko Ehitusele, kelle plaanid näevad ette 1936-1938 aastal arhitektide Velbri ja Wendachi projekti alusel valminud hoone renoveerimise, nõukogude ajal ehitatud maja ootab ees aga lammutamine,“ selgitas Terik. „Lammutatava maja asemele soovitakse rajada äripindadega korterelamu, mis ühendatakse galerii abil renoveeritava hoonega, samuti rajatakse maa-alune parkla. Maakasutusest on 70 protsenti kavandatud elamumaaks ja 30 protsenti ärimaaks. Viiekorruselises hoones tuleb plaanide kohaselt 31 korterit, neile lisaks äripinnad,“ lisas volikogu esimees.

Nõmme keskuse ala on sobilik nii elu- kui ka ärifunktsiooni kavandamiseks. Kõnealusel kinnistul on oluline roll linnaruumi kujundamisel ja ümbruskonna hea maine kinnistamisel, leiab ka planeeringu koostaja. Uusehituse maht peab arvestama ümbritsevat keskkonda, luues sideme vana hoonestusega ja võimaldama loogilist üleminekut keskväljakuäärsetelt kõrgematelt hoonemahtudelt ümbritsevale looduslähedasele keskkonnale.